Logo
TUMEDHAMIRIA, TUNARATIBU KWA MATOKEO CHANYA NCHINIeo Chanya Nchini.
Monday, 21 August 2017 00:00    PDF 


“Napenda kuwahakikishia watanzania serikali yangu itafanya kazi kwa ajili ya watu wote, watanzania wa maisha ya juu na wa maisha ya chini, ninachoomba watanzania tuendelee kushirikiana, Sisi sote lengo letu liwe ni moja, kuleta maendeleo ya watanzania wote” Rais Dkt. John Pombe Magufuli, wakati akizindua Bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Novemba, 2015.

Hiyo ni kauli ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli amekuwa akiirudia mara kwa mara pale anapopata fursa ya kuwahutubia wananchi. Lengo lake ni kuwadhihirishia watanzania kuwa Serikali ya awam ya Tano anayoingoza imedhamiria kutekeleza sheria, Sera, Mipango na mikakati ili kila mtanzania apate matokeo chanya ya utekelezaji huo.

Bila shaka msomaji wa Makala hii tunaposema matokeo chanya ya utekelezaji wa serikali ya awam ya tano utakubaliana na mimi kuwa unayafahamu, baadhi ya matokeo hayo ni kuimarika uwajibikaji na nidhamu katika Utumishi wa Umma; kuboresha huduma za kiuchumi na za kijamii; na kutekeleza Awamu ya Kwanza ya Mpango wa Serikali Kuhamia Dodoma.

Kimsingi matokeo hayo ni chanya lakini pia yanamgusa kila mtanzania ambaye ni wa hali ya juu na chini. Hii ni kutokana na uongozi mahiri, uzalendo uliotukuka na dhamira njema aliyonayo Mhe. Rais kwa Watanzania.

Ili dhamira hiyo iwe endelevu lazima kuwepo na uratibu imara, unaofanywa kiufanisi katika kuhakikisha kuwa sheria, Sera, Mipango na mikakati ya serikali inaratibiwa na inatekelezwa kwa manufaa ya Watanzania.

Ifahamike tu, Ofisi ya Waziri Mkuu ndiyo yenye majukumu ya kuratibu na kusimamia shughuli za Serikali katika sekta zote na Bungeni. Ofisi hii imepata jukumu hilo kwa mara kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara (52).

Pamoja na majukumu hayo ya msingi wa kikatiba, Aidha, Ofisi hii inahusika na kuratibu masuala yote mtambuka, ambapo ni yale masuala yanayuhusisha sekta Zaidi ya moja kama vile; (UKIMWI, Madawa ya Kulevya, Uendelezaji wa Makao Makuu ya Nchi Dodoma, Uchaguzi, Bunge, Vyama vya siasa, Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye ulemavu).

Makala hii itajikita katika kuangalia jinsi ofisi hii ilivyodhamiria kutekeleza majukumu yake ya kuratibu na kusimamia shughuli zote za serikali ndani na nje ya Bunge na masuala mtambuka, ili kuleta matokea chanya nchini na hatimaye kufanikisha adhima ya serikali ya awam ya tano ya kujenga uchumi wa viwanda.

Mfumo wa Ufuatiliaji wa Shughuli za Serikali

Hatuwezi kuzungumzia matokeo chanya ya shughuli za serikali bila kuwa na nyenzo bora za kusimamia na kuratibu shughuli hizo kuanzia katika ngazi ya kijiji, kata, wilaya, mkoa na kitaifa.

Kwa kulitambua hilo Ofisi ya Waziri Mkuu imeanzisha Mfumo wa Wazi wa Kielektroniki wa kufuatilia uwajibikaji na utendaji Serikalini. Mfumo huo utasaidia kuongeza ufanisi katika uratibu wa shughuli za Serikali kwa kuwawezesha Viongozi kutoa maelekezo na kufuatilia utekelezaji wake.

Kama tunavyojua serikali hii inaongozwa na falsafa ya “HAPA KAZI TU” hivyo mfumo huu unajikita katika dhana hiyo ya kuona kazi inafanyika kwa kutekeleza maagizo ya viongozi wakuu na Mpango wa Taifa wa Maendeleo.

Ofisi ya Waziri Mkuu imedhamiria kuratibu kwa matokeo chanya kwa kupitia mfumo huo ambao utaongeza kasi ya utoaji taarifa za utekelezaji wa kazi za Serikali kwa wakati na pia kuongeza uwajibikaji kwa watumishi wa Umma.

Wizara na Taasisi zote za Serikali zinatakiwa kuutumia Mfumo huo kikamilifu ili kurahisisha ufuatiliaji wa utekelezaji wa kazi za Serikali na kusaidia viongozi kutatua vikwazo pale vinapojitokeza.

“Mfumo huu utasaidia sisi waratibu washughuli za serikali kuangalia maagizo na ahadi zilizotolewa na viongozi wakuu wa serikali ambazo zitakuwa zinawekwa katika mfumo huo na wasaidizi wao. Mfumo huo utaainisha mhusika wa kutekeleza agizo hilo, kama limetekelezwa ama bado halijatekelezwa hivyo unakuwa unauwezo wa kuangalia nini kilielekezwa na utekelezaji wake, tunataka utekelezaji wa shughuli za serikali ziwe za ufanisi na kwa wakati” Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Jenista Mhagama, Machi 2017, Dodoma, alipokuwa akizindua Mfumo huo.

Serikali Kuhamia Dodoma
Ikiwa ni zaidi ya miaka 40 tangu serikali kuwa na dhamira ya kuhamia Dodoma, serikali ya awam ya Tano kupitia Ofisi ya Waziri mkuu imeweza kuratibu uamuzi wa kuhamishia rasmi Shughuli za Serikali Kuu Dodoma kwa awamu.

“Ninafurahi kuliarifu Bunge lako Tukufu kwamba tayari watumishi 2,069 wakiwemo Mawaziri, Naibu Mawaziri, Makatibu Wakuu, Naibu Makatibu Wakuu, baadhi ya Wakuu wa Idara na Vitengo na watumishi wengine wamekwishahamia Dodoma kama ilivyopangwa. Vilevile, Wizara zote zimepata majengo ya Ofisi yatakayotumika katika kipindi cha mpito”

Waziri Mkuu Mhe. Kassim Majaliwa, Julai, 2017 Bungeni.

Katika kuhakikisha matokeo chanya ya zoezi hili yanapatikana, Ofisi ya Waziri Mkuu inaendelea kuratibu zoezi la kuupitia upya Mpango Kabambe wa Mji wa Dodoma. Mapitio hayo yatasaidia sana kuepuka makosa yaliyofanyika katika miji mingi hususan ujenzi holela unaochangia katika uchafuzi wa mazingira na kuharibu mandhari ya miji.

Ni wazi kwamba, Ili Mji wa Dodoma uweze kuendelezwa kwa mpangilio mzuri wenye kukidhi uchumi wa viwanda unaokusudiwa na serikali ya awam ya Tano. ujenzi wa Mji wa Dodoma hautafanywa na Serikali pekee, bali serikali inaendelea kuhamasisha Sekta binafsi na wadau wengine kuwekeza Dodoma.

Kwa upande wa serikali kupitia Shirika la Nyumba la Taifa (NHC), limejenga nyumba 300 za makazi ambazo watumishi wanaweza kununua au kupangishwa. Manispaa ya Dodoma na Taasisi nyingine za Serikali.zinaendelea na zoezi la upimaji wa viwanja, kuboresha miundombinu na kudhibiti ujenzi holela kwa kushirikiana.

Msomaji wa Makala hii utakubaliana nami kuwa dhamira ya kuratibu uamuzi wa kuhamishia rasmi Shughuli za Serikali Kuu Dodoma, inaleta matokeo chanya nchini kwani serikali itakuwa imetoa fursa kwa wananchi kutoka pande zote nchini kupata huduma zote za serikali bila kusafiri umbali mrefu hadi Dar es salaam kama ilivyokuwa awali.

Lakini pia uamuzi wa kuhamishia rasmi Shughuli za Serikali Kuu Dodoma wananchi watapata fursa ya kupata huduma hizo kwa wakati na kwa pamoja mara tu serikali itakapo kamilisha ujenzi wa maeneo ya mji wa serikali ambao utakuwa na ofisi zote za serikali mahali pamoja.

Siasa
Ukiniuliza siasa nini? Kwa ufupi nitakwambia neno siasa linaashiria mambo yanyaoihusu jamii, tunaweza kueleza kwa ufupi kuwa hiyo ndiyo maana ya siasa. Kwani siasa hubeba taswira nzima ya jamii katika; Uchumi, elimu, mfumo wa, haki, wajibu na sheria, mgawanyo wa mali katika jamii, mila, utamaduni, desturi, imani na mahusiano miongoni mwa jamii au nje ya jamii husika.

Kwakuwa siasa inahusu maisha ya wanadamu na wanasiasa wanajishughulisha na mambo yanayoihusu jamii, hatuna budi kujenga jamii inayoheshimu na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi pamoja na kuwa na uvumilivu wa kisiasa, ili kuendelea kuboresha demokrasia hapa nchini.

Ofisi ya Waziri Mkuu ndiyo yenye dhamana ya Kuratibu shughuli za siasa nchini kupitia ofisi ya Msajili wa vyama vya siasa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi.

“Ninatoa rai kwa wadau wa siasa kote nchini kujenga utamaduni wa masikilizano na kuendesha siasa za maendeleo badala ya siasa za malumbano; siasa za kuunganisha watu wetu badala ya kuwagawa; na siasa za uwajibikaji badala ya siasa za mazoea. Serikali itaendelea kulinda na kuheshimu misingi ya siasa zinazolenga kuleta ustawi wa wananchi na zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi” Waziri Mkuu Mhe. Kassim Majaliwa, Julai, 2017 Bungeni.

Katika misingi ya kuboresha demokrasia nchini, ofisi hiyo imeweza kuratibu Chaguzi Ndogo zilizofanyika tarehe 22 Januari, 2017 katika Jimbo la Dimani - Zanzibar na Udiwani katika kata 20 Tanzania Bara kwa kushirikisha wagombea kutoka vyama 15 vya siasa.

Katika kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata uwakilishi, tayari Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kushirikiana na Mwanasheria Mkuu wa Serikali imeweza kuendesha kesi kwa kasi na weledi za baada ya Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015.

Mashauri yaliyofunguliwa baada ya Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015 yalikuwa ni mashauri 53 ya kupinga ushindi wa Ubunge na mashauri 194 ya kupinga ushindi wa Udiwani, Mashauri hayo yamekwisha sikilizwa na hukumu kutolewa.

Tukiacha masuala ya Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015, bila shaka msomaji wa Makala hi utakuwa unaufikiria pia uchaguzi Mkuu wa mwaka 2020. Tayari Ofisi ya Waziri Mkuu katika dhana ya kuratibu kwa matokeo chanya imeshaanza kuratibu zoezi hilo kupitia Tume ya Taifa ya Uchaguzi (NEC).

Serikali imetenga shilingi bilioni 10 kwa ajili ya uboreshaji wa Daftari la Kudumu la wapiga Kura kwa mwaka wa fedha wa 2017/2018. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeanza maandalizi ya kufanya uboreshaji wa daftari hilo utakaojikita katika kufanya mapitio ya mifumo ya menejimenti ya Uchaguzi.

“Tume hii ni huru, hivyo Bunge limepitisha fedha hizo kwa ajili ya Tume kuanza kufanya maadalizi ya kuboresha Daftari la kudumu la Wapiga Kura kwa mara ya kwanza na itafanyika tena mara ya pili kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Lazima Tume ipitie upya mifumo yake na kuiboresha lakini pia kuangalia na vifaa ilivyonavyo. Nimeridhika na mpango kazi wa tume wa kukamilisha kazi hiyo kwa ufanisi na weledi mkubwa, sisi kama serikali tutawasaidia katika maeneo yote ambayo kikatiba tunaruhusiwa kushirikiana nao katika utekelezaji wa majukumuyao”  Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Jenista Mhagama Agosti, 2017, alipotembelea Ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi (NEC).

Bunge

Nikukumbushe msomaji wa Makala hii, kuwa nchi yetu inayo mihimili mitatu ya nchi ambayo ni Serikali, Bunge na Mahakama. Wajibu wa serikali ni kuendesha utawala  na utekelezaji kila siku wa shughuli za umma, Bunge linao wajibu wa kujali sera na kutunga sheria na mahakama zinao wajibu wa kusikiliza na kuamua kesi na pia kutoa tafsiri ya sheria na katiba ya nchi.

Ofisi ya Waziri Mkuu kama lilivyo jukumu la kikatiba la kuratibu shughuli za serikali, hata ndani ya Bunge ofisi hii ndiyo inayoratibu shughuli za serikali Bungeni, Shughuli hizo zinazojumuisha mikutano minne kwa mwaka pamoja na Kamati zake zimeratibiwa kwa mafanikio makubwa.

Ofisi hii huakikisha inakuwa kiungo kati ya serikali na Bunge kama ilivyo mihimili tofauti na yenye mamlaka yake ya kikatiba.  miswada 10 ya sheria ya serikali ilijadiliwa na kupitishwa na Bunge pamoja na matoleo 41 ya Gazeti la serikali na nyongeza zake yaliwasilishwa Bungeni.
Na hapa ndipo msomaji utaweza kunielewa kwa nini tumedhamiria kwa matokeo chanya hapa nchini kwani ofisi hii ndiyo kiungo cha serikali na wananchi kupitia Bungeni ambapo wabunge huwawakilisha wananchi.

Wabunge kama wawakilishi wawanachi wamewawakilisha vyema Bungeni nahasa katika kutetea maslah yao. Katika mkutano ulioisha  wa saba wa Bunge umefanikisha kuundwa kwa kamati maalum ya Wabunge tisa itakayotathmini mfumo wa uchimbaji, usimamizi, umiliki na udhibiti wa madini ya almasi nchini.

Kuundwa kwa Kamati hiyo kumetokana na pendekezo la kuunda Tume ya kuchunguza na kufuatilia madini ya Almasi alilolitoa Rais Dk. John Magufuli Juni 12 mwaka huu wakati akipokea taarifa ya pili ya kamati ya kuchunguza masuala ya kiuchumi na kisheria kuhusu usafirishaji wa makinikia.

Kamati hiyo pia itaandaa mapendekezo mahsusi kwa ajili ya kuishauri Serikali kuhusiana na uendeshaji bora wa biashara ya Madini hapa Nchini. Ofisi ya waziri Mkuu kama mratibu wa shughuli za serikali Bungeni tumedhamiria kuratibu mapendekezo hayo kwa matokeo chanya kwa watanzania wote.

Lakini pia, Ofisi hii huratibu maswali ya serikali Bungeni, suala ambalo huipa fursa ofisi ya waziri mkuu kujua na kutambua nini mahitaji hasa ya watanzania na kuweza kuelelekeza kwa watekelezaji husika kuweza kuyapatia majibu.

Katika   Mkutano wa nne, wa tano na wa sita wa Bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maswali ya msingi 330 ya Wabunge yaliulizwa na kujibiwa na Serikali pamoja na maswali 865 ya nyongeza .

Aidha, Ofisi ya Waziri Mkuu hupokea malalamiko rufani, kwa maana ya malalamiko ambayo mhusika hakupata suluhisho katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya kijiji, kata, wilaya, mkoa na kitaifa, ofisi hii huya pokea kama mratibu wa shughuli zote za serikali na kuyapatia ufumbuzi kwa wakati.

Tayari Ofisi imeshapokea na kushughulikia jumla ya kero na malalamiko ya wananchi 278 na kuyapatia ufumbuzi na nyingine zimewasilishwa katika mamlaka mbalimbali ili kupatiwa ufumbuzi.

Tutoe wito kwa watanzania amabao wanayo malalamiko ya aina hiyo kufika ofisi ya Waziri Mkuu, milago huwa wazi kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa Saba Mchana kwa siku zote za kazi.

Hata hivyo; kutokana na matokeo chanya ya serikali ya awam ya Tano, ni wazi kuwa wananchi wenye malalamiko ya aina hiyo wamepungua kwa kiasi kikubwa kufika ofisini, hii inadhihirisha kuwa uwajibikaji na uadilifu umeongezeka serikalini.

Uratibu wa Maafa
Kimsingi maafa yanapotokea huathiri maisha ya watu na kuharibu mali na mazingira. Maafa pia, hayachagui yanapotokea iwe Vijijini au Mijini, na iwe nchi za dunia ya kwanza au dunia ya tatu wote wanaathirika. Ili kuweza kupunguza athari zinazoletwa na maafa ni lazima kuchukua hatua za tahadhari mapema.
Hapa nchini jukumu la kuratibu shughuli za maafa lipo chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu katika Idara ya Uratibu wa shughuli za maafa. Idara hii ilianzishwa kwa mujibu wa Sheria Na.9 ya mwaka 1990 ya Uratibu wa Misaada ya Maafa.

Serikali wakati wote inahakikisha kuwa nchi ipo katika hali ya utayari wa kukabiliana na maafa na pia kutoa misaada ya kibinadamu ikiwemo huduma za matibabu, ushauri wa kisaikolojia, na vifaa pale maafa yanapotokea.

Kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea katika Mikoa ya Kanda ya Ziwa mwezi Septemba 2016, Serikali kwa kushirikiana na wadau iliechukua hatua za kushughulikia athari zilizotokana na tetemeko hilo. Huduma za afya na tiba na za kibinadamu za chakula na malazi zilitolewa kwa walioathirika.

Changamoto ambayo hupatikana wakati wa uratibu wa shughuli za maafa ni kuwa wananchi wachache kushindwa kuelewa kuwa maafa ya asili ni vigumu kuyazuia lakini pia ni vigumu hata kuyatabiri kama ilivyo maafa ya tetemeko la ardhi.

Kwa mantiki hiyo ni vigumu serikali kuwa na makadirio sahihi ya bajeti ya kukabili na kurejesha hali pindi maafa yanapotokea. Lakini kwa kuwa serikali hujali ustawi wa jamii yake huchukua jukumu la moja kwa moja kurejesha hali, ambayo itaweza kuwaweka wananchi wake kwa mara moja  na kwa wakati katika hali ya kawaida na kuendelea na uzalishaji kama ilivyo kuwa kabla ya maafa.

Tukiangalia maafa ya tetemeko la ardhi mkoani Kagera serikali ilichukua jukumu la kurejesha hali ya miundo mbinu ya umma badala ya miundo mbinu ya kila mwananchi mmoja moja isipokuwa kwa wale wazee, wajane/wagane, yatima na watu wenye ulemavu pamoja na watu ambao nyumba zao zilibomoka kabisa na kubaki bila makazi. Serikali ilitoa maturubai 6,237, mahema 367, mabati 7,300 na mifuko ya saruji 1,825 kwa walioathirika.

Katika kuhakikisha jamii iliyoathirika inarejea katika hali ya kawaida Serikali ilirejesha hali ya miundombinu iliyobomoka, yakiwemo majengo ya Serikali na Taasisi za Umma 686, Kituo cha wazee Kilima Kituo cha afya Kabyaile Ishozi pamoja na ukarabati wa Omumwani.

Serikali inaendelea na ujenzi wa Shule ya Ihungo, Nyakato na Zahanati mpya ya kijiji cha Rwele. Ofisi ya Waziri Mkuu imeshakabidhi shughuli za kuratibu maafa hayo kwa kwa Mwenyekiti wa kamati ya maafa ya mkoa huo ambaye ni Katibu Tawala wa Mkoa huo, kwa mujibu wa Sheria ya Maafa ya mwaka 2015 sehemu ya 13(1).
Bila shaka msomaji wa Makala hii unakubaliana na mimi kuwa Maafa ni tukio kubwa ambalo husababisha upotevu wa maisha ya watu, wanyama, majeraha, uharibifu wa mali na mazingira na kuvuruga kabisa mfumo wa kawaida wa maisha ya jamii iliyoathirika na hatimaye jamii kushinwa kukabili hali hiyo kwa uwezo wake wenyewe bila msaada toka sehemu tofauti.

Ili kuhakikisha menejimenti ya maafa inakuwa na matokeo chanya, tayari Ofisi ya waziri mkuu inao mradi wa utoaji wa taarifa za tahadhari zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi, ili kuchukua hatua za ufuatiliaji, kufanya tathimini na mbinu mbalimbali za kukakabiliana na hali hiyo wakati wa kujenga maendeleo ya nchi.

Lengo la Mradi, ni kuimarisha mifumo ya utoaji tahadhari na taarifa kwa ajili ya kuweka mipango thabiti ya kukabiliana na madhara ya  mabadiliko ya tabia nchi nchini.

Kupitia mradi huo vimejengwa vituo vipya 20 vya upimaji wa hali ya hewa katika Halmashauri 11 za Tarime, Nyamagana, Muleba, Longido, Geita, Maswa, Kigoma, Sikonge, Kongwa, Serengeti, na Kahama. Kuwepo kwa vituo hivyo kutaongeza ufanisi katika upatikanaji wa taarifa za tahadhari hasa kwa majanga ya mafuriko na ukame.

Ili matokeo chanya ya shhughuli za uratibu maafa kuwa endelevu jamii lazima iweze kushiriki kikamilifu katika kupunguza athari za Maafa, Serikali haina budi kuijengea jamii husika uwezo wa kupunguza athari hizo.

Kupitia mradi huu ofisi ya Waziri mkuu imeandaa  Mipango ya kujikinga na Usaidiaji wakati wa Majanga ambayo imewashirikisha  wadau katika ngazi ya Vijiji, Kata na Wilaya Kama vile katika  wilaya za Liwale (Lindi) na Arumeru (Arusha).

Vijana, Kazi na Ajira
Tunafahamu kuwa Vijana ndio wenye nguvu zaidi za kufanya kazi, Vijana ni wabunifu, Vijana ndio chachu ya mabadiliko chanya katika jamii na Vijana ndio warithi wa Taifa.

Hapa nchini asilimia 56 ya nguvu kazi ya Taifa ni vijana. Hivyo, Serikali inatekeleza Programu ya Kukuza Ujuzi na Stadi za Kazi. Ili kuwawezesha vijana kushiriki katika ujenzi wa uchumi wa viwanda pamoja na kuinua ari ya vijana kupenda kufanya kazi, lakini pia ili kutimiza adhima ya matokeo chanya, Serikali imeshaanza kuchukua hatua za kufanya mapitio ya Sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 kutokana na kupitwa na wakati.

Kwa kutambua nafasi ya Vijana katika kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini, Serikali imetoa mafunzo kwa vijana 9,120 katika fani za stadi za kushona nguo na kutengeneza bidhaa za ngozi.

Wapo vijana wenye ujuzi katika fani mbali mbali lakini hawakuwahi kupata mafunzo rasmi, ili kufanya shughuli zao kuwa endelevu serikali imefanya mafunzo ya kurasimisha ujuzi huo uliopatikana kwa mfumo usio rasmi kwa kuwapatia mafunzo ya kukuza ujuzi na stadi za kujiajiri takribani vijana 1,469 wamehitimu mafunzo hayo na kupata ajira.

Vijana wengine 7,651 wanaendelea kupata mafunzo kupitia viwanda vya TOOKU GARMENTS, MAZAVA FABRICS, Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam (DIT), VETA na Don Bosco.

Ni vyema ikaeleweka serikali inalenga kutoa mafunzo ya kukuza ujuzi wa kujiajiri na stadi za kazi kwa vijana 15,350 katika fani mbalimbali katika mwaka huu wa fedha 2017/2018.

Shime kijana huna budi kuchangamkia furs hizi na hatimaye kuwa mshirki kikamilifu katika kujenga uchumi wa viwanda.

Serikali kupitia Mfuko wa Maendeleo ya Vijana, imetoa mikopo yenye thamani ya Shilingi bilioni 1.5 kwa vikundi vya vijana 297 katika Halmashauri mbalimbali nchini.

Aidha, Mamlaka za Serikali za Mitaa kupitia mapato yake ya ndani zimetoa Shilingi bilioni 4.6 ikiwa ni mikopo yenye masharti nafuu kwa vikundi vya vijana 2,356.

Hatua hizi zimekwenda sanjari na utengaji wa maeneo maalum yenye jumla ya ekari 85,603 kwa ajili ya shughuli za vijana za kilimo, biashara ndogo ndogo, burudani na michezo.

“Haiwezekani vijana wawe wanashinda vijiweni wanacheza pool, wakati wazee na akina mama wapo mashambani wanalima. Kawahimizeni wafanye kazi, wasipofanya kwa hiari walazimisheni kufanya kazi”

Rais Dkt. John Pombe Magufuli, mara bada ya kuwaapisha wakuu wa mikoa, Machi, 2016.
Kwa kauli hiyo ya Mhe. Rais Dkt. John Magufuli tungependa kutoa wito kwa Halmashauri zote nchini kutenga asilimia tano (5) ya mapato yao kwa ajili ya vijana na asilimia tano (5) kwa wanawake, ili waweze kutengeneza ajira zao.

Ifahamike tu, kuwa hadi Machi 2017, jumla ya ajira 418,501 zimezalishwa nchini. Kati ya ajira hizo, ajira 239,017 sawa na asilimia 57 zimezalishwa katika sekta binafsi wakati ajira 179,484 sawa na asilimia 43 zimezalishwa kutokana na shughuli za sekta ya umma ikiwemo miradi ya maendeleo.

Msomaji, huna budi kutambua kuwa ili shughuli ambazo huratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu ziwe na matokeo chanya kwa watanzania hakuna budi ya kuhimiza mahusiano mazuri mahala pa Kazi aidha katika sekta binafsi au Sekta ya umma.

Serikali imefanya utafiti na kubaini kuwa asilimia 58 ya migogoro ya kikazi inatokana na kutozingatiwa kwa taratibu za kuachisha kazi. Sekta zinazoongoza kwa migogoro ya kazi ni usafirishaji, ujenzi, ulinzi binafsi, elimu, huduma za hoteli na viwanda.

Katika kupunguza migogoro mahali pa kazi, Serikali imefanya kaguzi na kusimamia uundwaji wa Mabaraza ya Wafanyakazi.

Aidha, Tume ya Usuluhishi na Uamuzi imeendelea kutimiza wajibu wake wa kusuluhisha migogoro ambapo katika kipindi cha Julai 2016 hadi Februari 2017, Tume imesajili jumla ya migogoro 8,832 kati ya hiyo migogoro 3,319 sawa na asilimia 37.6 ya migogoro yote iliyosajiliwa imesuluhishwa.

“Waajiri na waajiriwa wote nchini, zingatieni Sheria za Kazi na imarisheni uhusiano mzuri kwenye maeneo ya kazi, ili muda mwingi zaidi utumike kwenye uzalishaji mali badala ya kutatua migogoro. Vilevile, ni muhimu sana muimarisha kaguzi za kazi na kuendelea kusaini mikataba ya kuunda na kusajili mabaraza ya wafanyakazi ili kuimarisha zaidi mahusiano mahali pa kazi”

Rais Dkt. John Pombe Magufuli, Siku ya Wafanyakazi Duniani, Mei, 2017.

Huduma kwa Watu Wenye Ulemavu
Ofisi ya Waziri Mkuu kama mratibu wa shughuli za serikali imeendelea kutoa huduma pamoja na kuongeza upatikanaji wa haki na fursa kwa watu wenye ulemavu, tayari imewaagiza Wakuu wa Mikoa kuhakikisha kuwa Kamati za Watu wenye Ulemavu zinaanzishwa katika ngazi za Mikoa, Wilaya, Mitaa na Vijiji.


Baadhi ya wanajamii huwanyanyapaa watu wenye ulemavu, kwa  kulitambua hilo tunaendelea kuratibu  kampeni za kupinga unyanyapaa na vitendo vya kikatili dhidi ya watu wenye ualbino katika mikoa ya Shinyanga, Mwanza, Geita, Simiyu, Kagera, Tabora, Kigoma, Mara, Mbeya, Katavi na Rukwa na kampeni hiyo itaendelea nchi nzima.

Tunatambua kuwa Mawasiliano ni njia pekee ya kuifanya jamii kushiriki kikamilifu kwa maendeleo. Kama tujuavyo baadhi ya wana jamii wenye ulemavu wa kutosikia wamekuwa wanashindwa kupata huduma ya mawsiliano hasa kupitia Vituo vya Televisheni kwa kuwa hutumia lugha ya alama.

Serikali inahakikisha kwamba watumiaji wa lugha ya alama wanapata haki ya kupata habari na vituo vyote vya televisheni vimeelekezwa kutumia wakalimani wa lugha ya alama.

Watu wenye ulemavu wanaendelea kupata huduma ikiwa ni pamoja na kutoa vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye ulemavu shuleni na vifaa vya kufundishia.

Vita dhidi ya UKIMWI

Katika masuala mtambuka ambayo Ofisi hii huyaratibu ni Vita dhidi ya UKIMWI, Kwa kuwa suala hili linahitaji jitihada elekezi za wadau mbalimbali ili kuweza kushinda vita hii.

Ili kuishinda vita hii nyenzo ya msingi ni rasilimali fedha, Ofisi ya Waziri Mkuu kupitia Tume ya Kudhibiti UKIMWI, Tazania (TACAIDS), mnamo Desemba 2016 ilizindua Mfuko wa Udhamini wa UKIMWI ulioanzishwa na Serikali miaka miwili iliyopita.

Kupitia harambee iliyofanyika kwa ajili ya kuchangia Mfuko huo, shilingi milioni 347 zilipatikana kama ahadi. Vilevile, Serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 5.6 kwa ajili ya Mfuko wa UKIMWI.

Serikali inaendelea kutoa huduma kwa Watu Wanaoishi na Virusi vya UKIMWI (WAVIU) ambapo hadi Desemba, 2016 WAVIU 839,574 sawa na asilimia 63 ya WAVIU wote, walikuwa wamepatiwa dawa. Juhudi zinaendelea kufanyika ili kuwahamasisha WAVIU kujitokeza na kuingia kwenye Mpango wa Tiba ya Kufubaza Athari za UKIMWI.

Ili vita hii tuweze kuishinda lazima tuwe na mikakati endelevu, tayari serikali imekamilisha uandaaji wa miongozo minne ya Taifa ya Kudhibiti UKIMWI ikijumuisha Mpango Kazi wa Kinga, Mkakati wa Kondomu, Mkakati wa Uwekezaji na Mpango kazi wa jinsia.

Tunatambua kuwa suala la UKIMWI ni mtambuka na ambalo huihitaji juhudi za makusudi kupambana nalo kwa sekta zote za umma na binafsi, ili vita hii iwe na matokeo chanya,  serikali imeirisha uratibu wa afua za UKIMWI kwa wadau wote wa sekta ya umma na binafsi na kupitia mifumo ya uratibu iliyoanzishwa.

Serikali kwa kushirikiana na wadau pia inaendelea kujenga uwezo Kamati zilizo katika ngazi ya jamii hususan vijiji na kata ili kufikia malengo ya kitaifa na kimataifa ya kupunguza na kumaliza UKIMWI ifikapo mwaka 2030 kwa kutumia mfumo ulio katika jamii.

Vilevile, Serikali itakamilisha utafiti wa nne wa kubainisha viwango vya maambukizo ya UKIMWI nchini na kuboresha ushiriki wa sekta binafsi ili kuleta ufanisi katika kuchangia mwitikio wa Taifa dhidi ya UKIMWI.

Tunatoa wito kwa watanzania wote kushirikiana katika kutokomeza maabukizi mapya ya UKIMWI nchini.

Takwimu zinaonesha kuwa maabukizi mapya yameshuka kwa asilimia 50 mkwa watoto miongoni mwa watoto duniani 290,000 wapya walioambukizwa mwaka 2010 na watoto wapya 150,000 waliambukizwa mwaka 2015. Maambukizo mapya kwa watu wazima hayajashuka tangu 2010 duniani.

“Tuungane Kutokomeza Maambukizo Mapya ya Virusi vya UKIMWI”

Vita Dhidi ya Dawa za Kulevya
Dawa za kulevya zinaathiri maisha ya vijana wetu wengi na hivyo kuzima ndoto za maisha yao na kupunguza nguvu kazi ya Taifa. Suala hili linaoneka kumgusa Rais wa Jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli, wakati wa hafla ya kuwaapisha Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Tanzania ambapo alitoa wito kwa vyombo vya ulinzi kuendeleza vita dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya nchini.

“Madawa ya Kulevya yanapoteza nguvu kazi za watanzania hasa vijana, hivyo hii kazi si ya mtu mmoja ni ya wanzania wote kushirikiana kwa pamoja katika kupambana na jambo hili kwa manufaa ya nchi”
Rais Dkt. John Pombe Magufuli, Februari, 2017.

Katika kuhakikisha matokeo chanya katika hili la kupambana na janga hilo, Ofisi ya waziri Mkuu kama mratibu wa shughuli za serikali Bungeni, Tayari Bunge limefanya marekebisho ya Sheria ya Kuzuia na Kupambana na Dawa za Kulevya Na. 5 ya Mwaka 2015.

Marekebisho hayo yameipa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nguvu ya kukamata, kupeleleza na kushitaki watuhumiwa wanaohusika na biashara ya dawa za kulevya.

katika kipindi cha Julai, 2016 hadi Januari, 2017 watuhumiwa 11,303 walikamatwa kwa tuhuma za kujihusisha na uzalishaji, usambazaji, uuzaji na matumizi ya dawa za kulevya katika sehemu mbalimbali nchini.

Kati ya watuhumiwa hao, watu 9,811, walikutwa na kesi za kujibu ambapo 9,174 wametiwa hatiani, 238 hawakukutwa na hatia na wengine 478 upelelezi wa kesi zao unaendelea. Pia tangu Tume mpya iundwe Februari mwaka huu, jumla ya watuhumiwa 79 wametiwa mbaroni na uchunguzi wa kesi zao unaendelea.

Tunaamini kwa jinsi tulivyo dhamiria kkutratibu kwa matokeo chanya kwa watanzania wote , ni imani yetu  kuwa, Mamlaka ya Udhibiti wa Dawa za Kulevya itaendeleza kwa kasi zaidi juhudi za kupambana na uingizaji, uzalishaji, usambazaji na matumizi ya dawa za kulevya hapa nchini.

Pamoja na kuwa shughuli za uratibu kuwa imara lakini bila jamii kushiriki kikamilifu hatuwezi kufanikiwa hivyo tunatoa wito wazazi kuwa karibu na vijana wao na kufuatilia nyendo zao ili wasiingie kwenye mtego huu wa dawa za kulevya.

Tunahitaji taifa la watu wenye afya njema ili waweze kushiriki kikamilifu katika kujenga uchumi wa viwanda kama ilivyo dhamira ya seerikali ya awam ya tano amabao pia inasisitiza watu kufanya kazi.

Tunaamini msomaji wa Makala hii umeweza kuelewa kwa jinsi tulivyodhamiria na kuweza kuratibu shughuli za serikali ndani nan je ya Bunge pamoja na masula mtambuaka. Aidha , kwa kuwa Makala hizi zinaendelea Kutolewa na Taasisi za serikali hasa nasi tunaamini taasisi amabazo zipo chioni ya Ofsis ya Waziri Mkuu zitafafanua kwa kina utekelezaji wa mipango na mikakati yao.

Tutaendelea kukuhudumia kwani Dira yetu ni kutoa huduma bora za Serikali kwa umma na dhima inayotekelezwa sasa ni kuhakikisha malengo ya Serikali yanafikiwa kwa kuratibu sekta zote kwa ufanisi na tija.

“Tumedhamiria, Tunaratibu Kwa Matokeo Chanya nchini.”

MWISHO
 
Our website is...
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday124
mod_vvisit_counterThis week516
mod_vvisit_counterLast week867
mod_vvisit_counterThis month2634
mod_vvisit_counterLast month3157
mod_vvisit_counterAll days517426
Copyrights ©2013, The United Republic of Tanzania, Prime Minister's office All Rights Reserved