Logo
Feature Stories

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Upungufu wa chakula nchini unaepukika Elimu ya Usalama wa Chakula kwa wananchi ikitolewa.

kilimo ni moja ya Sekta muhimu katika uchumi na maendeleo ya nchi yetu kwa kuwa inatoa ajira kwa asilimia 74 ya Watanzania na inachangia zaidi ya asilimia 100 ya chakula kinachopatikana nchini kwa miaka yenye mvua za kutosha. Mara nyingi uwepo wa mvua za kutosha ni dalili ya uwepo wa mavuno mazuri hivyo mavuno mazuri hupelekea utoshelevu wa chakula.

Akiwasilisha Bajeti ya Wizara yake ya mwaka 2014/2015 Waziri wa Kilimo, Chakula na Ushirika, Christopher Chiza alisema, katika mwaka 2013/2014 unaonesha kuwepo kwa ziada ya tani milioni 2.2 za chakula. Ongezeko hilo, ambalo limetokana na kuwepo kwa mvua za kutosha na juhudi za Serikali za kuboresha uzalishaji kwa kutoa ruzuku ya pembejeo kwa wakulima, lilileta utoshelevu wa chakula nchini kwa asilimia 118.

Pamoja na kuwepo kwa ziada ya chakula kwa msimu wa mwaka 2013 laikini, katika kipindi cha kuanzia Julai, 2013 hadi Aprili 2014 Hifadhi ya Taifa ya Chakula NFRA ilitoa jumla ya tani 32,711 ili kukabiliana na upungufu wa chakula. Hadi kufikia tarehe 02 Aprili 2014 akiba katika maghala yote ya Hifadhi ya Taifa ya Chakula -NFRA ni tani 194,747 za nafaka.

Akihojiwa  hivi karibuni na kituo kimoja cha Radio cha hapa nchini, Mkurugenzi wa Idara ya Usalama wa Chakula, Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika Bw. Karim Mtambo alibainisha kuwa kwa sasa nchi yetu  mikoa yote ina kiwango cha chakula kwa asilimia 93.

“Katika kipindi cha miaka 50 ya uhuru wa nchi yetu hatujawahi kuwa na utoshelevu wa chakula kama ilivyo sasa kwani katika miaka yote kiwango cha utoshelevu wa chakula kimekuwa ni kati ya asilimia 102 na 105 lakini hivi sasa nchi yetu ina utoshelevu wa chakula wa asilimia 125 huku viwango vya kimataifa ni utoshelevu wa chakula wa asilimia 120” alisisitiza Mtambo.

Mtambo alifafanua kuwa Serikali imewaruhusu wakulima kuuza chakula sehemu yoyote ile ndani na nje ya nchi kwa kuwa chakula kipo cha kutosha ambacho kimevuka kiwango vya utoshelevu wa chakula cha kimataifa ambacho ni asilimia 120.

Pamoja na utoshelevu wa chakula hicho ni dhahiri kuwa uhifadhi wa chakula hicho umekuwa ni changamoto hali inayopelekea usalama wa chakula kuwa mdogo kwa kuwa wakulima wengi wanamwaga mazao ya chakula kama mahindi chini hawana elimu ya kutosha juu ya matumizi ya vihenge bora/vya kisasa na madawa ili kuweza kuzuia chakula kisibunguliwe na wadudu. Hali hii inachangia sana upungufu wa chakula kutoepukika nchini kwa kuwa tunavuna kiwango cha kutosha cha chakula lakini elimu duni ya usalama wa chakula hicho ni duni.

Mtambo anajaribu kufafanua juhudi za serikali za kunusuru chakula hicho kuwa tayari serikali imeanza kukarabati maghala ya chakula yaliyopo mikoani na Wilayani. Aidha Mnunuzi Mkuu wa chakula hicho ambaye ni Hifadhi ya Taifa ya Chakula –NFRA anaendelea kununua chakula hicho kilichopo hapa nchini.

Suala la msingi la kujiuliza ni, je wananchi wanayo elimu ya kutosha juu ya usalama wa chakula kwa kaya zao kwa mantiki ya kujua ni kiwango gani cha chakula kaya inapaswa kutumia katika msimu mzima wa chakula? Elimu ikitolewa usalama wa chakula upungufu wa chakula unaepukika kwani wananchi watajua ni kiasi gani wanaweza kuuza lakini pia wanapaswa kuhifadhi kwa ajili ya chakula kwa kaya zao lakini bila elimu hii jamii nyingi zinaishia kuuza chakula chote ili kutatua matatizo ya familia zao.

Kila mwaka Serikali kupitia Ofisi ya Waziri Mkuu imekuwa ikifanya tathmini ya Hali ya chakula nchini lakini pia imekuwa ikitoa chakula cha msaada katika maeneo yenye upungufu wa chakula hii imekuwa ada kwa serikali kufanya hivyo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini, hata kama maeneo hayo yamepata uzalishaji wa kutosha wa mazao ya chakula bado Ofisi ya Waziri Mkuu huyapelekea chakula cha msaada baada ya tathmini kuonesha wanaoupungufu wa chakula.

Hali hii inaonesha Tanzania tunacho chakula cha kutosha lakini mantiki ya makala hii inalenga kuuonesha umuhimu wa wananchi kutambua usalama wa chakula ili kuweza kuepuka upungufu wa chakula kwa kuwa chakula kipo chakutosha lakini elimu ya kwa wananchi ya jinsi ya kuweka hifadhi ya chakula hicho ndio muhimu katika nchi yetu ili kaya ziweze kuwa na chakula hicho katika msimu mmoja hadi mwingine.

Kwa takriban watu bilioni moja duniani kote, jitihada za kila siku za kuzalisha, kuuza au kununua chakula ni harakati muhimu sana ambayo sio tu inatambulisha bali pia inakimu maisha yao. Hili ni jambo muhimu kwao, na kwetu sote.

Kukabiliana na tatizo la njaa duniani ni kitovu au msingi wa kile tunachokiita “usalama wa chakula” — kuwajengea uwezo wakulima kuzalisha na kuvuna mazao mengi, kuihudumia vyema mifugo yao au kuvua samaki wa kutosha— na hatimaye kuhakikisha kuwa chakula wanachokizalisha kinawafikia wale wanaokihitaji na hatimaye kukabili upungufu wa chakula.

Waziri wa 67 wa Mambo ya Nje wa Marekani Hillary Rodham Clinton aliwahi kusema “ Usalama wa chakula ni suala la kiusalama. Njaa huhatarisha utulivu na usalama wa serikali, jamii na hata mahusiano kati ya nchi na nchi. Watu wanaokufa au waliodhoofika kwa njaa na ambao hawana kipato na hivyo kushindwa kuzihudumia familia zao huji kuta katika hali ya kukata tamaa. Kukata tamaa huko huongeza misuguano, migogoro na hata machafuko. Mwaka 2007, tulishuhudia machafuko yaliyosababishwa na ukosefu wa chakula katika zaidi ya nchi 60.”

Kwa hapa nchini Tanzania kwa kutambua kuwa Usalama wa chakula ni suala la kiusalama serikali kupitia mikoa kwa kushirikaiana na Wizara ya kilimo, chakula na Ushirika imekuwa na mipango endelevu ya kuhakikisha usalama wa chakula nchini ili kupunguza upungufu wa chakula ambao huyakumba baadhi ya maeneo.

Katibu Tawala Msaidizi (Uchumi na Uzalishaji) mkoani Simiyu, Bw. Joseph Nandira anabainisha kuwa Katika kipindi cha msimu wa 2013/2014, Mkoa ulijiwekea malengo ya kuzalisha jumla ya tani 1,003,578 za mazao ya chakula aina ya nafaka/wanga na tani 150,257 aina ya mikunde. Mavuno halisi yaliyopatikana ni tani 476,024 za chakula aina ya nafaka/wanga na tani 74,944  za chakula aina ya mikunde.

Nandira anaeleza kuwa kutokana na tabia ya wananchi kuuza sehemu kubwa ya chakula ili kukidhi mahitaji ya familia zao, mkoa ulifanya tathmini ya hali ya chakula mwezi Julai 2014, tathimini hiyo ilibaini kuwa Mkoa Unaupungufu wa chakula wa tani 48,975 za nafaka ambao umeanza kuanzia mwezi Oktoba na upungufu huo wa chakula unatarjiwa kuwepo mwezi Novemba/Desemba hadi Februari, 2015 kama wilaya hazitapata msaada wa chakula.

“Tathmini hiyo ilibaini Halmashauri za Wilaya za Busega na Meatu zina upungufu wa chakula kuanzia mwezi Agosti, 2014 hadi Februari, 2015. Halmashauri za Wilaya za Bariadi, Itilima, Maswa na Bariadi Mji zina upungufu wa chakula kuanzia mwezi Oktoba, 2014 hadi mwezi Februari, 2015. Ili kukidhi haja ya upungufu wa chakula ndio maana tuliomba  jumla ya tani 48,975 kutoka Ofisi ya Waziri Mkuu.” Alisema Nandira

Nandira anafafanua kuwa ili kuhakikisha tatizo la upungufu wa chakula linakwisha tayari mkoa unayomikakati juu ya Usalama wa chakula ambayo inajikita katika Kuwahimiza wananchi kutumia vizuri chakula kilichopatikana na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima.

Nandira anabainisha kuwa elimu ya usalama wa chakula inajikita katika kuwaelimisha wannachi kuhusu makadirio ya mahitaji ya chakula ngazi ya kaya kwa mwaka pamoja na  Kuwashauri wananchi kuuza sehemu ya mifugo yao na kujinunulia chakula wakati huu ambapo chakula bado kina bei ndogo na kinapatikana ndani ya Wilaya na Mkoa.

“Sisi kama mkoa tunaendelea kuwashauri wananchi kujinunulia chakula kutokana na fedha za mauzo ya pamba. Kutoa elimu kwa wananchi kuhusu hifadhi bora ya chakula, ikiwa ni pamoja na matumizi ya vihenge bora/vya kisasa na madawa ili chakula kisibunguliwe na wadudu. Kuwashauri wananchi kuuza ziada ya chakula walichovuna na si vinginevyo” alisisitiza Nandira.

Aidha,  Ofisi ya Waziri Mkuu kupitia Idara ya Uratibu wa maafa ikiwa na dhamana ya kuratibu shughuli za maafa, imekuwa ikiratibu kwa umakini masuala ya upungufu wa chakula nchini kwa  kufanya Tathmini ya Hali ya Chakula . Hivi karibuni Ofisi hiyo imefanya Tathmini ya Hali ya Chakula na Lishe Mkoani Simiyu katika Wilaya zake zote ambazo ni; Halmashauri za Wilaya za Bariadi, Itilima, Maswa ,Bariadi Mji, Meatu na Busega.

Akiongea mkoani Simiyu kiongozi wa Wataalam wa tathmini mkoani humo ambaye pia ni mratibu wa shughuli za maafa Ofisi ya Waziri Mkuu Bw. Edgar Senga alibainisha kuwa Ofisi ya Waziri Mkuu ilifikia maamuzi hayo ya kufanya tathmini mkoani Simiyu baada ya mkoa huo kutuma maombi katika Ofisi hiyo kuwa wana upungufu wa chakula.

“Ofisi ya mkoa ya Simiyu imeleta maombi kwa ofisi ya Waziri Mkuu kuwa wanaoupungufu wa chakula takribani tani 48,975, kwa kuwa Ofisi yetu ndio yenye dhamana ya kuratibu misaada ya chakula hivyo haikuwanabudi kufanya tathmini ya haraka ili kubaini hali ya chakula ya mkoa huu ili kuweza kuamua namna ya kushughulikia maombi yao ya msaada wa chakula”  alisema Senga

Senga alibainisha kuwa Wataalam wa tathimini hiyo wanatoka Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika katika Idara ya Usalama wa Chakula ambao kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu walitawanyika katika Wilaya zote za Mkoa wa Simiyu ambapo katika kila Wilaya vilichaguliwa vijiji vitatu vya kufanyiwa tathmini.

“Katika kila kijiji wataalamu hawa watakuwa wanamadodoso ya Wilaya na  kijiji ambayo yatasaidia kutoa taarifa mahsusi za hali ya chakula na Lishe katika ngazi ya Wilaya na Kijiji, lakini pia wataalamu wanayo madodoso ya kaya ambayo yanalenga kupata taarifa za hali ya chakula na Lishe kwa kaya husika kwa vijiji vitakavyoteuliwa  na Serikali za vijiji hivyo. Hii ni kuhakikisha kuwa Serikali inapata taarifa sahihi na hatimaye kuweza kutoa chakula cha kutosha kwa maeneo yenye upungufu wa chakula” alisisitiza Senga.

Mnamo mwaka 2009 katika hotuba yake ya Mwisho wa mwezi Machi, kama ilivyo ada ya kuongea na wanachi kila mwisho wa mwezi Rais wa Jamhuri ya Muungano  wa Tanzania Dk. Jakaya Mrisho kikwete alilithibitishia Taifa kuwa hakuna mwananchi atakaye kufa kwa njaa.

“Napenda kuwahakikishia Watanzania wote kwamba tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha hakuna mtu atakaye kufa kwa njaa.” Alisisitiza  Kikwete

Kimsingi hii inadhihirisha nia thabiti ya serikali ya kuhakikishia wananchi ambao wengi ni wakulima wanapata usalama wa chakula kwani upungufu wa chakula huathiri jamii kupata nguvu kazi ya kusukuma gurudumu la maendeleo ambalo kimsingi vijana ndio wanaopaswa kushika usukani wake.

Afisa kilimo wa kata ya mwamanyili Bw Mashima  Eliasi anaeleza kuwa yeye kama kijana ambaye ni mtaalam wa kilimo anadhihirisha kuwa vijana katika kata yake wanalima kwa bidii lakini elimu ya usalama wa chakula inakuwa kikwazo kikubwa hivyo huathiri juhudi zote wanazokuwa wamezifanya za kulima mazao ya na kuvuna chakula cha kutosha.

“Hebu fikiria kijana wa hapa kijijini ametumia miezi kadhaa kulima pamba au mpunga kavuna mazao ya kutosha jambo la kwanza anafikiria kutatua matatizo ya familia yake kwa kutumia mazao hayo lakini bila elimu ya  hifadhi bora ya chakula, ikiwa ni pamoja na matumizi ya vihenge bora/vya kisasa na madawa ili chakula kisibunguliwe na wadudu. Kushauriwa kuuza ziada ya chakula walichovuna hatima yake yeye anauza tu chote alichovuna hatimaye jamii ya Mwamanyili inapata upungufu wa chakula” alisema Mashima

Kukabiliana na tatizo la njaa duniani ni kitovu au msingi wa kile tunachokiita “usalama wa chakula” — kuwajengea uwezo wakulima kuzalisha na kuvuna mazao mengi, hifadhi bora ya chakula— na hatimaye kuhakikisha kuwa chakula wanachokizalisha kinawafikish katika msimu mwingine wa kilimo.

Elimu ya Usalama wa chakula ikitolewa kwa wananchi nchini Upungufu wa chakula nchini unaepukika hii ni kutokana na kuwa kwa hata wananchi wakipata mavuno makubwa au madogo watakuwa wanajua matumizai sahihi ya kaya zao hivyo mavuno yakiwa makubwa wanweza jua kiasi cha kuuza na cha kutunza katika hifadhi bora ya chakula, ikiwa ni pamoja na matumizi ya vihenge bora/vya kisasa na madawa ili chakula kisibunguliwe na wadudu.

Aidha, Elimu ya Usalama wa chakula itawawezesha wanachi kujua jinsi ya kuukabili upungufu wa chakula wakati mavuno yakiwa kidogo kwa kuuza sehemu ya mifugo yao na kujinunulia chakula wakati huu ambapo chakula bado kina bei ndogo na kinapatikana ndani ya Wilaya na Mkoa pamoja na kujinunulia chakula kutokana na fedha za mauzo ya mazao ya biashara wanayolima hatimaye Ofisi ya Waziri Mkuu inaweza kuwa haipeleki chakula cha msaada katika maeneo mengi ya hapa nchini.

Mwisho.

Sheria Mpya ya Maafa kutungwa

  • Uwezo wa kuyakabili maafa na kurejesha hali ya maisha ya kawaida ya wananchi kuongezeka.

Kimsingi maafa yanapotokea huathiri maisha ya watu na kuharibu mali na mazingira. Maafa pia, hayachagui yanapotokea iwe Vijijini au Mijini, na iwe nchi za dunia ya kwanza au dunia ya tatu wote wanaathirika. Ili kuweza kupunguza athari zinazoletwa na maafa ni lazima kuchukua hatua za tahadhari mapema.

Hapa nchini jukumu la kuratibu shughuli za maafa lipo chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu katika Idara ya Uratibu wa shughuli za maafa. Idara hii ilianzishwa kwa mujibu wa Sheria Na.9 ya mwaka 1990 ya Uratibu wa Misaada ya Maafa.

Maafa yanapotokea Serikali huyakabili maafa husika kwa kuzingatia Sera, Sheria na Miongozo ya kukabiliana maafa iliyopo. Kutokana na umakini wa Serikali ya Awam ya nne katika kujiandaa na kukabiliana na Maafa imeanza taratibu za kuunda Mamlaka ya Menejimenti ya maafa badala ya Idara ya uratibu wa shughuli za maafa  kama ilivyo sasa pamoja na kuifanyia marekebisho sheria ya maafa iliyopo.

Tutajiuliza kwa nini Serikali inaona umuhimu wa kuifanyia marekebisho sheria ya maafa iliyopo, bila shaka tunakumbuka katika miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia Miji yetu ikikumbwa na maafa mbalimbali.

Maafa ya milipuko ya mabomu ya Mbagala (Aprili, 2009) na ile ya Gongo la Mboto Dar es Salaam (Februari, 2011); mafuriko katika maeneo mbalimbali ya Miji yetu kama yale  yaliyotokea Mjini Kilosa mwaka 2009, katika Wilaya ya  Kilombero mwezi Aprili, 2011 na Dar es salaam 2012.

Maafa mengine ni ajali ya kuzama kwa meli Septemba, 2011 huko Zanzibar na ajali za barabarani za mara kwa mara.  Aidha, kumekuwepo na milipuko ya magonjwa ya kipindupindu, mioto majumbani, ofisini na viwandani. Athari za maafa haya wakati mwingine zimekuwa kubwa kutokana na kutokuchukua hatua za tahadhari mapema. Matokeo yake ni Serikali kuingia gharama kubwa kurejesha hali baada ya maafa.

Jambo hili limekuwa likirudisha nyuma maendeleo yaliyofikiwa na wakati mwingine fedha zilizotengwa kwa shughuli za maendeleo kutumika katika kukabiliana na maafa na hivyo kuathiri ukamilishaji wa malengo ya mipango endelevu ya maendeleo.

Ni kweli Serikali imekuwa ikitumia gharama kubwa, hivi karibuni Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Peniel Lyimo aliieleza Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali (PAC) jinsi Serikali ilivyokabiliana na maafa kufuatia athari zilizosababishwa na mlipuko wa mabomu katika Kambi ya Jeshi la Wananchi – Mbagala tarehe 29 Aprili 2009 majira ya saa 4:45 asubuhi.

“Hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kutoa huduma za kibinadamu na kufidia hasara iliyosababishwa na mlipuko huo. Kwa kuzingatia Sera, Sheria na Miongozo ya kukabiliana na maafa, Serikali iliunda kamati za kushughulikia maafa hayo na Jumla ya Shilingi 10,908,802,310/= zilitolewa na Serikali kukabiliana na maafa hayo” alisema Lyimo

Kwa kuwa sheria iliyopo haijatamka  uwepo wa kituo cha kufuatilia mwenendo na kuratibu maafa nchini hili limefanya kazi ya kukabiliana na maafa kuwa ngumu lakini kwa sheria mpya ya maafa ikirekebishwa itaruhusu kuanzihwa kwa kituo cha kufuatilia mwenendo na kuratibu maafa nchini (Emergency Operation Centre), hii itasaidia uwezo wa kukabiliana na maafa nchini kuwa mkubwa.

MWISHO


“Hakuna Kuomba Kura kwa Kufunika Kiganja” – Sheria Mpya ya Gharama za Uchaguzi

Katika Mkutano wake wa 18, uliofanyika mwezi Januari 2010, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha Sheria ya kuweka utaratibu wa kusimamia na kuratibu Mapato, Matumizi  na Gharama za Kampeni na Uchaguzi wa Vyama vya  Siasa na Wagombea (Election Expenses Act 2009).  Sheria hiyo ilisainiwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete tarehe 17 Machi, 2010 ili iweze kutumika.

Kutungwa kwa sheria hii ni kutokana na nia ya dhati  ya kukuza demokrasia ya mfumo wa vyama vingi nchini, aliyoionesha Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Jakaya Mrisho Kikwete wakati akizindua Bunge  tarehe 30 Desemba 2005 huko Dodoma , kwa  kusema;

“Taifa tumeanza kuwa na fikra kuwa vyama vya siasa vimeweza kununuliwa kwa fedha. Kama hii ni kweli , lazima tuwe waangalifu sana na kuhakikisha kuwa Taifa letu haliwezi hata siku moja kuwekwa rehani kwa fedha  ili mradi tu mtu  fulani anataka kuingia Ikulu. Lakini siyo sahihi hata kidogo kununua  ushindi . Lazima tulipige vita jambo hili, kwa hali hii tunapashwa  kuwa na mjadala wa kitaifa kuhusu matumizi ya fedha wakati wa uchaguzi. Hali  hii itatufanya tuwe na muafaka wa wazi wa kisheria kwa chama  au mgombea kupata fedha kwa matumizi ya kampeni, na kwa matumizi ya wazi na halali na udhibiti wake.”

Mheshimiwa Rais alibainisha kuwa wenye fedha huwa na maslahi yao na hutaka kuchagua mtu atakayelinda maslahi yao.  Alisema kuwa udhibiti wa matumizi ya fedha wakati wa uchaguzi ni muhimu lakini pia udhibiti huo lazima ufanyike kwa umakini mkubwa kwani ukidhibiti sana watu wanapitia mlango wa nyuma.

Serikali kupitia Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa  ambayo ni nyumba ya demokrasia, chini ya Msajili wa Vyama vya Siasa Bw. John Tendwa, iliandaa muswada wa sheria ya kuweka utaratibu wa kusimamia na kuratibu Mapato , Matumizi  na Gharama za Kampeni na Uchaguzi wa Vyama vya  Siasa na Wagombea (Election Expenses Act 2009).

Ili kuhakikisha kuwa Sheria hii inapata ushiriki wa kutosha kutoka kwa wadau wote, Serikali kwa kupitia gazeti la serikali ilitoa Tangazo No. 50 la tarehe 11 Desemba 2009 na kutangaza muswada No. 17 wa Serikali kuhusu kuweka utaratibu wa kusimamia na kuratibu mapato na matumizi na gharama za kampeni na uchanguzi wa Vyama vya Siasa na mgombea(Election Expenses Act 2009).

Baada ya kukusanya maoni kutoka kwa mtu mmoja mmoja, Taasisi zisizo za Serikali  na vyama vya siasa  na hatimaye kuwasilishwa kwa Kamati ya Bunge ya Sheria na Katiba. Muswada uliweza kujadiliwa tarehe 11 Februari 2010 katika Bunge la Jamhuri ya Muungano na kupitishwa rasmi kama Sheria itakayoanza kutumika katika Uchaguzi Mkuu  Oktoba 2010.

Katika kuboresha maoni ya wadau mbalimbali, kabla  ya Wabunge kupitisha Sheria hiyo lakini pia walishiriki katika kuiandika sheria hiyo kwa wabunge wa Upinzani na Chama tawala kwa kushirikiana  bila kujali itikadi za vyama vyao bali kwa kuweka maslahi ya Taifa mbele, lengo likiwa ni kuzuia kabisa matumizi ya fedha chafu katika kujipatia uongozi  wa kisiasa katika ngazi zote.

Ni vyema Watanzania wakaelewa Sababu kuu na Madhumuni ya  kutungwa kwa Sheria ya Gharama za uchaguzi.

Sababu kuu za kutunga Sheria ya Gharama za uchaguzi ni kuweka utaratibu wa kisheria wa kusimamia mapato na matumizi ya gharama za Kampeni za Vyama  vya siasa na wagombea.

Sababu nyingine ni kuweka utaratibu utakaowezesha serikali kuchangia gharama za uchaguzi na kampeni kwa vyama vya siasa.

Vilevile utaratibu wa kisheria wa kuratibu zawadi, misaada na michango itakayotolewa na wagombea wakati wa Kampeni za uchaguzi.

Lakini pia Sheria hii inalenga katika kuweka utaratibu wa kudhibiti matumizi ya fedha wakati wa Kampeni za Uchaguzi na kuweka mfumo wa uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma .

Pamoja na mambo mengine, Sheria hii inabainisha utaratibu wa adhabu kwa watakaokiuka  masharti yaliyomo  kwenye Sheria yenyewe.

Madhumuni ya Sheria hii ya Gharama za Uchaguzi ni kuweka mazingira yatakayowezesha kuwepo kwa uwazi zaidi katika matumizi ya fedha zitakazotengwa kwa ajili ya Kampeni.

Sheria itasaidia kudhibiti matumizi ya fedha na vitendo vya rushwa kwenye Kampeni za Uchaguzi kwa kuwepo kwa utaratibu wa fedha zitakazotumika katika Kampeni na Uchaguzi ndani ya vyama vya siasa katika uteuzi wa mgombea.

Kutokana na tafiti mbalimbali zilizofanywa katika nchi nyingi kama vile: Ujerumani, Msumbiji, Zambia, Kenya , Uingereza , Ufaransa na Malawi imedhihirika kuwa kukosekana kwa sheria ya udhibiti wa matumizi ya fedha wakati wa kampeni na uchaguzi, hakuleti usawa katika mfumo mzima wa vyama vya siasa.

Ndani ya vyama vya siasa vyenyewe, wale wenye mifuko ya fedha wana sauti kubwa  ndani ya vyama, hivyo hii ni pamoja na uongozi ndani ya vyama na uteuzi wa wagombea kwa nafasi za juu za kiserikali.

Akichangia mswada wa Sheria ya Gharama za Uchaguzi Bungeni, Mbunge wa Ukerewe, Mhe. Getrude Mongela alionyesha kusikitishwa kwake kwa hali ilivyo sasa katika kampeni na chaguzi za hapa nchini, akisema kwa kawaida  kiganja cha mtu anayeomba huwa chini  na anayetoa huwa juu kwa kumpa mwombaji, lakini sasa anayeomba anafunika kiganja cha anayemwomba.

“Wakati nagombea ubunge kwa mara ya kwanza nilikuwa ni mwanafunzi tu wa kutoka Chuo Kikuu na nilikuwa nagombea ubunge katika Bunge la Afrika Mashariki, sikuanzia katika Bunge la Tanzania, lakini niliomba kura  kwa wabunge  kwa mikono yangu miwili wakati ule ilikuwa pale katika ukumbi wa Karimjee Hall, na bila hiyana wabunge walinichagua kuwa mbunge, kama wangetaka niwafunike viganja nisingeweza kwa maana ya kuwapa chochote lakini walichoangalia ni uwezo wangu wa kujieleza na kujiamini kwangu kwa jinsi ninavyoweza kuwatumikia wananchi’’ alisema Mhe. Mongela.

Kwa upande mwingine Chama chenye fedha nyingi au vyanzo vingi vya fedha kina nafasi  kubwa na uwezo mkubwa dhidi ya vyama vingine  ambavyo havina fedha na uwezo kidogo wa kupata fedha. Hali hii huleta tofauti kubwa baina ya vyama hivyo wakati wa ushindani  wa kisiasa ndani ya Kampeni na Uchaguzi.

Ni vyema ikaeleweka kuwa Sheria hii ya  Kudhibiti Matumizi ya Fedha wakati wa Kampeni na Uchaguzi  inazingatia vigezo vya  mazingira ya nchi yetu ya kisiasa, kama  ilivyo katika nchi nyingine zote duniani lakini vigezo vikuu vya mazingira ya kisiasa  ambavyo sheria  hiyo imejikita  ni katika mambo kadhaa.

Baadhi ya mambo hayo ni pamoja na ukomo wa michango, michango inayozuiliwa, ukomo wa matumizi, muda mwafaka wa kampeni, kutangaza kwa mali au fedha za kampeni na uchaguzi (public disclosure), mchango wa Serikali.

Sheria ya Gharama za Uchaguzi imegawanyika katika sehemu nane. Sehemu ya Kwanza inaweka masharti kuhusu mambo ya utangulizi ambayo  ni jina, tarehe ya kuanza kutumika  kwa sheria hii katika Tanzania Bara na Zanzibar  na vilevile inaweka tafsiri ya misamiati itakayotumika.

Sehemu ya pili inaorodhesha kazi za Msajili wa Vyama vya Siasa ikiwemo mamlaka ya kusimamia na kukagua gharama za uchaguzi kwa vyama vya siasa  na mwenendo wa wasimamizi wa uchaguzi.

Sehemu  ya Tatu inahusu masharti kuhusu fedha zitakazotumika kwa ajili ya uchaguzi, maana ya gharama za uchaguzi , uchaguzi ndani ya Vyama vya Siasa, gharama  ambazo Vyama vya Siasa vinapaswa kutumia wakati wa uchaguzi, masharti  kwa Vyama vya Siasa na wagombea kutoa taarifa kuhusu gharama zitakazotumika wakati wa uchaguzi.

Aidha, sehemu hii inatoa taarifa kuhusu michango au misaada inayotolewa na kupokelewa na vyama vya siasa, kuzuia fedha kutoka nje ya nchi kwa ajili ya Kampeni za Uchaguzi, Matumizi ya gharama kwa vyama na Taasisi za kiserikali  wakati wa kutoa elimu ya Kampeni na chaguzi za kisiasa.

Sehemu ya Tano inahusu masharti  yanayokataza baadhi ya matumizi ya fedha kama gharama za kampeni na uchaguzi. Matumizi  hayo ni yale yanayohusu  gharama kwa vitendo vinavyozuiwa  au kuwa haramu wakati wa kampeni na uchaguzi.

Sehemu ya sita ya Sheria ya Gharma za Uchaguzi  inapendekeza makosa ya  ujumla  pamoja na adhabu zinazoweza kutolewa kwa kukiuka masharti ya Sheria hii.

Sehemu ya saba inaweka masharti  kuhusu haki ya mgombea wa Ofisi ya Rais na Makamu wa Rais kutumia vyombo vya habari, wajibu wa Serikali na vyombo vya habari kumuwezesha kutumia  haki  hiyo.

Aidha, sehemu hii inaipa Serikali wajibu wa kutumia  vyombo vya ulinzi  na usalama ili kuhakikisha kwamba Vyama vya Siasa, wagombea wao na  wapiga kampeni wanafikia wapiga kura bila ubaguzi wala  kupewa vitisho.

Sehemu ya Nane ya Sheria inafanya marekebisho katika Sheria ya Vyama  vya Siasa ili kuoanisha masharti  ya Sheria hiyo. Marekebisho ya msingi ni kuongeza  kifungu cha 13A katika Sheria ya Vyama vya Siasa kwa lengo la kuweka utaratibu utakaowezesha Msajili wa Vyama vya Siasa kupata taarifa juu ya mgombea au chama cha siasa kinachojihusisha na vitendo vya ukiukaji wa masharti ya Sheria hii wakati wa kampeni za uchaguzi. Aidha, kifungu hicho kinaweka utaratibu utakaowezesha kuhifadhi utambulisho wa watoa taarifa (whistle blowers).

Ifahamike kuwa dhana ya Sheria ya Gharama za Uchaguzi  imetokana na maamuzi ya Umoja wa Nchi za Kiafrika (African Union – AU) ya kupiga vita  rushwa na kuzuia rushwa wakati wa kampeni na uchaguzi. yaliyofanyika Jiini Maputo Msumbiji mwaka 2003.

Maamuzi hayo yalitaka nchi wanachama kutunga sheria zitakazosimamia udhibiti  wa matumizi ya  fedha wakati wa kampeni na uchaguzi na kuzitaka nchi hizo  kutunga sheria yenye kujikita katika vifungu vikuu viwili ambavyo ni : Vifungu  vinavyokataza matumizi na upatikanaji wa fedha haramu kwa vyama vya siasa pamoja na kuweka kifungu chenye kuonyesha uwazi (transparency) na uwajibikaji kwa vyama vya siasa wakati wa uchaguzi na kampeni.

Hakuna anayeweza kupinga kuwa rushwa katika demokrasia changa huondoa uwajibikaji katika Serikali, hali ambayo pia hukomaza rushwa ndani ya vyama vya siasa ambapo katika hali hii uwajibikaji katika serikali hupungua hasa kwa nchi isiyokuwa na  sheria ya kudhibiti  gharama za uchaguzi na kampeni.

Tanzania imefanya uamuzi wa kijasiri kwani  nchi nyingi za  Bara la Afrika hazina sheria ya uwazi na udhibiti  wa matumizi ya   fedha wakati wa  kampeni na uchaguzi .  Hivyo, kwa nchi zilizo kusini kwa Afrika (SADC) Tanzania imeamua kukuza demokrasia nchini kwa kuwa na sheria hiyo tofauti na nchi nyingine.

Waziri wa nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Sera, Uratibu na Bunge), Mheshimiwa Philpo Marmo wakati akiwasilisha hoja ya Sheria mpya ya Gharama za Uchaguzi  aliwabainishia Wabunge kuwa pamoja na kutungwa sheria hii ili iweze kusimamiwa  na kutekelezwa  kwa umakini inahitaji kuungwa mkono na wadau wote kwa vitendo lakini pie Serikali ipo tayari kuiboresha kwa kadri itakavyoona kuna umuhimu.

“Sheria hii mpya ya Gharama za Uchaguzi ili ifanikiwe  inahitaji  utashi wa kisiasa, elimu kwa umma  kutolewa juu ya Sheria hii ambapo Serikali itaiandika katika lugha ya Kiswahili ili kila mwananchi aielewe lakini  pia  Waheshimiwa Wabunge na Viongozi wa Vyama vya Siasa vya Upinzani na Chama Tawala kuunga mkono Sheria hii ili kuzuia matumizi ya fedha chafu katika Kampeni na Uchaguzi.” Alisisitiza Marmo.

MwishoSerikali yajizatiti katika Mwelekeo wa Kazi za mwaka 2013/2014.

Ofisi ya Waziri Mkuu ndiyo yenye majukumu ya kuratibu na kusimamia shughuli za Serikali katika sekta zote na Bungeni. Tangazo la Serikali Na. 494 la tarehe 17 Desemba, 2010 limeainisha majukumu hayo ya Ofisi ya Waziri Mkuu.

Hivi karibuni, Mwezi Aprili mwaka huu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Mizengo Peter Pinda (Mb) aliwasilisha shughuli ambazo Serikali imetekeleza kwa kipindi kilichopita cha mwaka 2012/2013. Aidha, Waziri Mkuu alibainisha Mwelekeo wa Kazi zitakazofanyika mwaka 2013/2014.

Ifahamike tu, kuwa mzunguko wa mwaka wa fedha wa Serikali katika utekelezaji wa Bajeti yake huanza ifikapo tarehe 1 Julai ya kila mwaka na huisha tarehe 30 Juni ya kila mwaka .Hivyo tunapozungumzia mwaka 2013/2014, hii inabainisha kuanzia tarehe1 Julai 2013 hadi tarehe 30 Juni 2014.

Unaweza ukajiuliza kwani ipo haja ya wananchi kujua mwelekeo wa kazi za Serikali yao ile hali  Bunge liliipokea na kuijadili Taarifa  ya Mapitio ya Utekelezaji wa Kazi za Serikali kwa mwaka 2012/2013 na Mwelekeo kwa mwaka  wa fedha  2013/2014.

Kimsingi kila mwananchi anayo haki ya msingi ya kikatiba ya kujua nini Serikali itatekeleza katika kipindi cha mwaka wa fedha ujao, hii huimarisha misingi ya kidemokrasia kwa wananchi ya kuwahoji watu waliowaweka madarakani Kama wametekeleza yale waliyo waahidi.

Ni vyema pia  ikaeleweka kuwa Mwelekeo wa kazi zitakazofanyika kwa mwaka 2013/2014 umezingatia Ilani ya Uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi ya mwaka 2010; Mpango wa Kwanza wa Maendeleo wa Miaka Mitano; Malengo ya Maendeleo ya Milenia na Awamu ya Pili ya Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini.

Nidhahiri kuwa Katika mwaka wa fedha 2013/2014, Serikali itaendelea kuimarisha usimamizi wa rasilimali chache tulizonazo ili kutekeleza Miradi ya Maendeleo ya Kipaumbele ambayo itachochea ukuaji wa haraka wa uchumi.

Hakuna shaka kuwa Mwelekeo wa kazi za Serikali zitakazofanyika kwa mwaka 2013/2014 umezingatia Ilani ya Uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi ya mwaka 2010.

Hali ya Siasa; Ili Serikali itekeleze Ilani hiyo haina budi iimarishe Demokrasia na Wananchi washiriki kikamilifu kwenye siasa. Pia Viongozi wote wa Vyama vya Siasa wanao wajibu mkubwa wa kuendesha Siasa za kistaarabu zinazozingatia maadili ya Kitanzania na kufuata Sheria, Kanuni na Taratibu ili amani, Utulivu na Umoja wetu ambao umewekezwa kwa miaka mingi tuweze kuuenzi.

Katika mwaka 2013/2014, Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa itaandaa mapendekezo ya kufanya mapitio ya Sheria ya Vyama vya Siasa ya mwaka 1992 na Sheria ya Gharama za Uchaguzi ya mwaka 2010, na kuboresha Baraza la Vyama vya Siasa. Hatua hizo zitazidi kuimarisha Demokrasia ya Vyama Vingi Nchini.

Tume ya Taifa ya Uchaguzi; Katika mwaka 2013/2014, Tume ya Taifa ya Uchaguzi itaboresha Daftari la Wapiga Kura ambapo Awamu ya Kwanza itakamilika mwezi Desemba, 2013. Uboreshaji huo utawezesha kuchapishwa Kwa Daftari la Wapiga Kura kwa ajili ya Uchaguzi wa Serikali za Mitaa mwaka 2014 na Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2015.

Uchaguzi wa Serikali za Mitaa ngazi ya Vitongoji, Vijiji na Mitaa unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba 2014. Kazi za awali za uchaguzi huo zinaendelea kufanyika ikiwa ni pamoja na kupitia upya Kanuni za Uchaguzi zitakazojumuisha maoni ya wadau mbalimbali.

Ili kufanikisha uchaguzi huo, tayari Serikali imeshazitaka Halmashauri zote Nchini kuanza maandalizi mapema kwa kupitia na kuhakiki orodha ya Vitongoji, Vijiji na Mitaa.  Baada ya kuhakiki orodha hiyo, maombi mapya ya kugawa Vitongoji, Vijiji au Mitaa yatawasilishwa katika ngazi husika kabla ya tarehe 31 Desemba 2013 kwa kuzingatia Sheria na Taratibu zilizopo.

Mabadiliko ya Katiba; Kwa mwaka 2013/2014 serikali inaendelea kuratibu mchalato wa Katiba, kwa sasa tayari Tume ya Mabadiliko ya Katiba imeshatoa Rasimu ya Katiba Mpya ambapo wananchi wanaendelea kuichambua ili wapate kutoa maoni yatakayo tupatia Katiba Mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotokana na ridhaa ya Wananchi wenyewe ifikapo mwaka 2014.

Vitambulisho vya Taifa; Tarehe 07 Februari 2013, Mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua rasmi Mfumo wa Utambuzi na Usajili wa Watu, Jijini Dar es Salaam.

Vilevile, tarehe 13 Februari 2013, Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamedi Shein, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alizindua Zoezi hilo kwa upande wa Zanzibar. Kuzinduliwa rasmi kwa mfumo huo ni mwanzo wa utoaji wa Vitambulisho vya Taifa ambavyo vitasaidia kuwatambua na kuwahudumia Wananchi ipasavyo.

Katika mwaka 2013/2014, kazi ya Utambuzi na Usajili wa Watu katika Mikoa mbalimbali Nchini itaendelea sambamba na utoaji wa Vitambulisho kwa wale walioandikishwa na kuhakikiwa.

Mpango wa Maendeleo wa Miaka Mitano; Katika kuhakikisha nchi yetu inapata maendeleo kwa haraka,  Serikali inatekeleza Mpango wa Maendeleo wa Miaka Mitano ambao ulipitishwa na Bunge Mwaka 2011/2012.

Serikali imeona ni muhimu kuongeza kasi ya utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo kwa kuanzisha Mfumo imara zaidi wa kupanga Vipaumbele, kufuatilia na kutathmini Utekelezaji wa Miradi ya Kimkakati ya Maendeleo.

Mfumo huo utasimamiwa na Chombo Maalum (President’s Delivery Bureau) chini ya Ofisi ya Rais, Ikulu, unazingatia uzoefu wa Nchi ya Malaysia.

Tayari zoezi la kuainisha maeneo sita ya kwanza ya kipaumbele yamefanyiwa uchambuzi wa kina kwa utaratibu unaojulikana kama Maabara (Labs).

Maeneo yaliyojadiliwa katika awamu ya kwanza ni Nishati na Gesi Asilia, Uchukuzi, Kilimo, Elimu, Maji na Kupanua wigo wa Mapato ya Serikali. Baada ya uchambuzi huo kukamilika, matokeo yake ikiwemo miradi iliyoandaliwa pamoja na Bajeti ya utekelezaji itawekwa hadharani ili kila Mtanzania ajue kitakachofanyika, kutoa maoni na kufuatilia kwa kina utekelezaji.

Ili kuhakikisha kwamba kunakuwepo na uwajibikaji wa kutosha katika kutekeleza vipaumbele vya Kitaifa, Chombo kitakachoanzishwa (President’s Delivery Bureau) kitakuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba kila Waziri wa Kisekta na Watendaji Wakuu wanawajibika kusimamia  utekelezaji wa miradi ya kipaumbele na pia kufanya tathmini za mara kwa mara kupima matokeo.

Katika Mwaka 2013/2014, kutafanyika uchambuzi wa kina wa maeneo mengine ya kipaumbele ambayo yatasaidia Serikali kupanga Bajeti ya Maendeleo kwa mwaka 2014/2015

Maendeleo ya Sekta Binafsi na Uwekezaji; Sekta Binafsi na Uwekezaji inaendelea kupewa kipaumbele kwa kuratibu utekelezaji wa Mpango Kazi wa Kuboresha Mazingira ya Biashara na Uwekezaji Nchini.

Katika utekelezaji wa Mpango Kazi huo, kwa mwaka 2013/2014 Serikali imeazimia kupunguza muda unaotumika kupitisha mizigo Bandarini na Mipakani kwa kuanzisha utaratibu wa kubadilishana taarifa zinazohusu mizigo kwa njia za kielektroniki kabla mizigo haijafika kwenye Vituo vya Forodha.

Maendeleo ya Sekta Binafsi na Uwekezaji; Serikali imekamilisha Mkakati na Mpango Kazi wa Utekelezaji wa Sera ya Ubia baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi (PPP). Vilevile, Mwongozo wa Utendaji kwa ajili ya kutekeleza Sera, Sheria na Kanuni za Ubia baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi umekamilika.

Mikakati hiyo itaweza kuimarisha ubia baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi ili kuibua fursa zilizopo na kupata ufumbuzi wa changamoto za kisera, kisheria na kitaasisi zitakazokwamisha biashara na uwekezaji kwa mwaka 2013/2014.

Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi; Serikali inadhihirisha nia ya dhati ya kuwawezesha wananchi wake kiuchumi kwa kuendelea kuratibu na kufanya tathmini ya Mifuko ya Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwa mwaka 2013/2014, lengo ikiwa ni kuwa mifuko hiyo iwawezeshe walengwa.

Mifuko hiyo ni pamoja na Mfuko wa Uwezeshaji wa Mwananchi, Mpango wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi na Kuongeza Ajira, SIDO, SELF, Agriculture Input Trust Fund na Presidential Trust Fund.

Mifuko mingine ni Mfuko wa Maendeleo ya Vijana, Mfuko wa Maendeleo ya Wanawake, Mfuko wa Udhamini wa Mikopo kwa Mauzo ya Nje na Mfuko wa Kudhamini Taasisi za Fedha Kutoa Mikopo kwa Miradi Midogo na ya Kati.

Katika  Makubaliano yaliyofikiwa baina ya Serikali na Taasisi za Fedha zilizoteuliwa kutoa mikopo kwa wajasiriamali ni kwamba Taasisi hizo zikopeshe mara tatu zaidi ya dhamana iliyotolewa na Serikali.

Wananchi hatuna budi kuchangamkia fursa hizo kwani tangu tarehe 15 Agosti 2012, awamu ya tatu ya TASAF ilizinduliwa Mjini Dodoma na Mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Awamu hiyo itakayogharimu jumla ya Shilingi Bilioni 440 inatekeleza Mpango wa  Kunusuru  Kaya  Maskini  Zilizo Katika Mazingira Hatarishi. Mpango huo unalenga kuziwezesha kaya maskini kupata chakula na kujiongezea fursa za  kipato kwa kuzipatia fedha ili  kumudu mahitaji ya msingi kama vile lishe bora, huduma za afya na elimu.

Mpango huo utakaotekelezwa kwa awamu katika Halmashauri zote Tanzania Bara na Zanzibar, umeanza kwa utambuzi wa Kaya maskini katika Vijiji 20 vya Halmashauri ya Bagamoyo ambapo jumla ya Kaya 3,056 zimetambuliwa. Zoezi hilo linaendelea kwenye Halmashauri nyingine 13 na ifikapo Juni 2014, Halmashauri zote Nchini zitafikiwa.

Mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa; Katika kudumisha amani, upendo, uzalendo na ukakamavu miongoni mwa vijana wa Tanzania, Serikali imeanza kuchukua Vijana watakaojiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa Sheria.

Mafunzo ya JKT Kwa mujibu wa Sheria yameanza mwaka huu kwa kuchukua Vijana 4,711 sambamba na Vijana 5,893 wa kujitolea wakiwemo baadhi ya Waheshimiwa Wabunge vijana waliojiunga na mafunzo ya JKT mwaka huu. Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea kuchukua vijana kwa ajili ya mafunzo ya JKT kwa Mujibu wa Sheria. 

Kilimo cha Mazao ya Chakula na Biashara; Kila Mtanzania anatambua tukiwa na chakula cha kutosha ni dhahiri kuwa uzalishaji utaongezeka, Serikali katika kipindi cha mwaka 2013/2014 inaedelea kutekeleza mipango na mikakati ya kuongeza tija na uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara.

Utekelezaji huo unajikita katika Azma ya KILIMO KWANZA, Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo (ASDP), Mpango wa Utoaji wa Ruzuku ya Pembejeo na Dawa za Kilimo, Programu ya Kuendeleza Kilimo katika Ukanda wa Kusini mwa Tanzania (SAGCOT).

Programu Kabambe ya Kuendeleza Kilimo Barani Afrika (Comprehensive Africa Agriculture Development Programme – CAADP) na kuboresha huduma za ugani na utafiti katika Sekta ya Kilimo.

Hatua nyingine ni pamoja na kuvutia Wawekezaji katika Sekta ya Kilimo, kuhimiza Kilimo cha Umwagiliaji, kuongeza fursa za upatikanaji wa zana bora za kilimo hasa matrekta, kuimarisha masoko na kurahisisha upatikanaji wa mitaji kutoka Vyombo vya Fedha, hususan kupitia Dirisha la Kilimo katika Benki ya Maendeleo Tanzania.

Ili kuhakikisha upatikanaji na matumizi ya  mbolea na mbegu bora pamoja  na  tija  katika  uzalishaji  wa mazao ya kilimo,  Serikali imeboresha mfumo huo na kuanzia mwaka 2013/2014 ruzuku ya pembejeo za kilimo itatolewa kwa Mikopo kupitia Vikundi vya Wakulima badala ya utaraibu wa vocha kama ilivyokuwa awali.

Umwagiliaji; Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea kuimarisha kilimo cha umwagiliaji kwa kuanza ujenzi wa mabwawa matatu ya Idodi (Iringa); Manyoni (Singida) na Masengwa (Shinyanga Vijijini).

Kilimo cha matunda na mboga kina mchango mkubwa katika ukuaji uchumi, fursa za ajira, lishe na kupunguza umaskini. Kwa kuzingatia umuhimu huo.

Katika mwaka 2013/2014, Serikali itatoa mafunzo ya teknolojia za uzalishaji wa miche bora ya mazao ya bustani hususan kwa vikundi vya Vijana. 

Mwenendo Wa Bei Za Mazao Makuu; Ili kilimo kiwe na tija tayari Serikali imeangalia kwa umakini    mwenendo wa bei za mazao makuu ya biashara nchini ambao imekuwa ikibadilika mara kwa mara kwa kutegemea bei za Soko la Dunia.

Katika kudhibit hili katika mwaka 2013/2014 tayari Serikali kwa kushirikiana na Wataalam kutoka Bodi Sita za mazao inayafanyia kazi maoni ya wadau kuhusu kuanzisha Mfuko Maalum wa Kufidia Bei za mazao ya Pamba, Kahawa, Chai, Tumbaku, Korosho, Katani na Pareto.

Miundombinu ya Masoko ya Mazao; Serikali inatambua umuhimu wa kuendeleza miundombinu ya masoko ya mazao Kama moja ya mkakati madhubuti wa kumrahisishia mkulima kufikisha mazao yake sokoni na kuongeza bei ya mazao hayo.

Chini ya Programu ya Miundombinu ya Masoko, Uongezaji Thamani na Huduma za Kifedha Vijijini, Serikali, imekamilisha usanifu na kutangaza  zabuni  za  ujenzi  wa  barabara  zenye  jumla ya Kilometa 210.8 katika Halmashauri za Mbulu, Njombe, Iringa Vijijini, Kahama, Lushoto, Rufiji, Songea Vijijini na Singida Vijijini.

Zabuni Kwa ajili ya ujenzi wa maghala mawili katika Halmashauri za Wilaya ya Iringa Vijijini na Njombe zimetangazwa na taratibu za ujenzi wa ghala katika Halmashauri ya Mbulu zinakamilishwa. Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea na ujenzi wa barabara na miundombinu mingine ya masoko Tanzania Bara na Zanzibar.

Maendeleo ya Sekta ya Mifugo; Watanznia ni wakulima na wafugaji, Katika mwaka 2013/2014 Serikali inaendelea kutekeleza Programu ya Miaka Mitano ya Kuendeleza Sekta ya Mifugo (2011/2012 – 2015/2016). Programu hiyo inalenga kuwa na Sekta ya Mifugo ya kisasa itakayoongeza ukuaji wa Sekta kutoka Asilimia 2.3 hadi 4.5 kwa mwaka ifikapo mwaka 2016.

Sekta ya mifugo ili kuwa ya kisasa zaidi tayari Ujenzi wa Mfumo wa Utambuzi na Ufuatiliaji Mifugo unatarajiwa kuanza kazi mwezi Agosti mwaka huu.

Maendeleo ya Sekta ya Uvuvi; Sekta ya Uvuvi itaimarishwa katika mwaka 2012/2013, kwa kundelea kupitia Sera ya Taifa ya Uvuvi ya mwaka 1997 na kuandaa Mkakati wa utekelezaji, iendane na mabadiliko ya Kiuchumi na Kijamii yaliyojitokeza pamoja na kuzingatia maendeleo ya Sayansi na Teknolojia katika Sekta ya Uvuvi.

Katika mwaka 2013/2014, Serikali pia itaendelea kusimamia shughuli za ukuzaji wa viumbe kwenye maji ikiwa ni pamoja na kuanzisha vituo vipya vya kuzalisha vifaranga vya samaki.

Ufugaji Nyuki; Uzalishaji wa Asali na Nta kwa miaka ya hivi karibuni unatupa moyo kwamba, Ufugaji wa Nyuki unaweza kuwa ni shughuli ya kiuchumi inayoweza kuwaongezea Wananchi wetu kipato na kuwaondolea umaskini.

Wafugaji Nyuki wa Tanzania wamepata soko la kuuza zaidi ya Tani 100 za Asali Nchini Ujerumani. Wajasiriamali wengi wamepata Alama ya Utambulisho wa Biashara (Barcode) kwa ajili ya kutambulisha Asali yao.

Katika mwaka 2013/2014, Serikali itafanya mapitio ya Sera ya Ufugaji Nyuki ya mwaka 1998 ili iendane na mabadiliko yanayotokea.

Maendeleo ya Viwanda ; mchango wa Sekta ya Viwanda kwenye Pato la Taifa unaedelea kuongezeka  kwa kufikia Asilimia 9.7 mwaka 2012.

Viwanda vinavyoendelea vizuri katika uzalishaji na kutoa mchango  mkubwa  ni  pamoja na viwanda vya saruji, bia, unga wa ngano,  vinywaji baridi, sukari, rangi, nyaya za umeme na usindikaji  wa  ngozi.

Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea kubuni mikakati mipya yenye lengo la kuendeleza na kuviwezesha viwanda vidogo na vya kati vya wajasiriamali wa ndani pamoja na kuweka mazingira wezeshi ya ukuaji wa viwanda Nchini.

Serikali imedhihirisha hili kwa  kuhamasisha Usindikaji wa Ngozi hapa Nchini na kuongeza thamani ya zao la ngozi, kwa kuongeza Ushuru wa Ngozi Ghafi zinazouzwa nje ya Nchi kutoka Asilimia 40 hadi 90 kwa kilo kuanzia  Julai 2012.

Ongezeko hilo linathibitisha kwamba hatua zilizochukuliwa na Serikali zimeongeza usindikaji wa ngozi na kupanua wigo wa uzalishaji wa mazao ya ngozi Nchini. Serikali itaendelea kusimamia mafanikio hayo na kuchukua hatua zaidi zitakazoongeza usindikaji wa ngozi hapa Nchini.

Sekta ya Utalii ; Serikali imeandaa Mpango Mkakati wa kuifanya Mikoa ya Dar es Salaam, Lindi, Mtwara na Tanga kuwa vituo vya utalii wa fukwe. Mikoa hiyo ina fukwe za kipekee zinazovutia watalii na pia zinafaa kwa uwekezaji wa kitalii.

Sekta ya Madini;  wachimbaji wadogo wa madini wana mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa Nchi yetu. Ili kuwaendeleza wachimbaji hao, Serikali imekamilisha Mkakati, Mpango Kazi na Programu ya Mafunzo pamoja na kuwatengea maeneo  wachimbaji  wadogo  kwa  mujibu  wa Sheria.

Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaimarisha ukaguzi kwenye uzalishaji na biashara ya madini pamoja na kuimarisha STAMICO ili itekeleze majukumu yake kikamilifu.

Hali ya ajira nchini; Serikali inatambua umuhimu wa kuongeza fursa za ajira kwa vijana wengi wanaoingia kwenye soko la ajira  kila  mwaka.

Ili kuongeza kasi ya ukuaji wa ajira, Katika mwaka 2013/2014 Serikali inakamilisha Programu ya Kitaifa ya Kukuza Ajira kwa Vijana.  Programu hiyo ya miaka mitatu itaongeza fursa za Vijana 301,100 kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Msukumo zaidi utawekwa katika Miradi ya Kilimo, Viwanda Vidogo, Maeneo Maalum ya Kiuchumi (EPZ na SEZ), Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Sambamba na hatua hiyo, Serikali itaendelea kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa wanafunzi wa Vyuo vya Ufundi na vya Elimu ya Juu ili kuwawezesha kujiajiri baada ya kuhitimu mafunzo yao.

Ardhi; pamoja na Nchi yetu kuwa na ardhi ya kutosha na inayofaa kwa Kilimo na uwekezaji mwingine, bado zoezi la uwekaji mipaka, kupima na kutoa Hati kwa matumizi mbalimbali halijakamilika.

Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea na ujenzi wa Mfumo Unganishi wa Kuhifadhi Kumbukumbu za ardhi (Geodetic Control Network) na kurahisisha upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya uwekezaji.

Mfumo huo utakaounganisha Ofisi za Ardhi Nchini unategemewa kukamilika mwaka 2014 na utaiwezesha Tanzania kuwa na kumbukumbu sahihi za ardhi.

Nishati; Serikali imeendelea kusogeza huduma ya nishati ya umeme karibu na Wananchi ili kuharakisha   maendeleo yao.

Katika  kutekeleza  azma  hiyo, gharama  za  kuunganisha  umeme  wa  njia  moja  kwa  wateja  wadogo Vijijini na  Mijini  zimepunguzwa kwa wastani wa kati ya  Shilingi Milioni 1,311,000 na Shilingi 114,000.

Hatua hiyo imewezesha wananchi wengi kumudu gharama ya kuunganisha umeme na kuongeza kasi ya usambazaji umeme Nchini.

Sekta ndogo ya Gesi Asilia inakua kwa kasi ambapo hadi kufikia Januari 2013, kiasi cha futi za ujazo Trilioni 35 zimegundulika Nchini. Ili kusimamia rasilimali hiyo muhimu, Serikali imeandaa rasimu ya Sera ya Gesi Asilia na kupata maoni kutoka kwa wadau

Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea na ujenzi wa Mradi wa bomba la Gesi Asilia kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam na ujenzi wa Mitambo ya kuzalisha umeme wa Kinyerezi (MW 200).

Teknolojia ya Habari na Mawasiliano ;  Serikali  inaendelea kutekeleza  Mradi  wa ujenzi wa Mkongo wa Mawasiliano wa Taifa wenye Awamu Tano. Awamu  ya  Kwanza  na ya Pili ya Ujenzi wa Mkongo huo wenye urefu wa Kilomita 7,560 imekamilika na kuunganisha Makao  Makuu  ya  Mikoa  24  ya  Tanzania  Bara.

Kazi ya   kuunganisha Kisiwa cha Unguja na Mkongo huo kupitia Dar es Salaam itakamilika mwaka huu.

Tunaelewa kuwa Tanzania sio kisiwa, hivyo Tanzania pamoja na Nchi zote Duniani kupitia Umoja wa Mawasiliano Duniani (ITU) zimekubaliana kusitisha matumizi ya teknolojia ya utangazaji kutoka Mfumo wa Analojia na kuanza Matumizi ya Teknolojia ya Dijitali ifikapo Juni 2015.

Hapa  Nchini, usitishaji wa matumizi ya mfumo wa mitambo ya analojia umeanza kutekelezwa tarehe 31 Desemba 2012 kwa awamu kwa kuanzia  na  Jiji  la  Dar es Salaam.

Katika mazingira ya sasa, sisi kama Taifa siyo  vyema kubaki kama kisiwa wakati  tumeunganishwa  na  mifumo  ya  teknolojia ya kidunia. 

Pamoja na changamoto zake, ni busara tuendelee na mabadiliko hayo sasa kuliko kusubiri na hatimaye tukajikuta tuko nyuma na nje ya mstari.

Sayansi na Teknolojia; katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea kueneza Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano na kupanua matumizi yake katika maeneo mbalimbali Nchini na Nchi jirani.

Vilevile, Serikali itaendelea na zoezi la kuhama kutoka katika mfumo wa analojia kwenda dijitali na kupanua na kuboresha Mtandao wa Huduma za Mawasiliano ya simu na intaneti Nchini.

Barabara na Madaraja ; Serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa  katika  kujenga, kukarabati na kuboresha mtandao wa Barabara Kuu, za Mikoa, Wilaya pamoja na za Vijijini ili kuwa na mtandao bora wa barabara utakaowezesha Wananchi, hasa Wakulima kusafirisha  mazao  yao  hadi  kwenye  Masoko ya ndani na nje ya Nchi.

Serikali ya Awamu ya Nne imedhamiria kujenga na kukamilisha ujenzi wa Madaraja makubwa na ya kisasa mawili ambayo ni Daraja la Mto Malagarasi  na  Daraja  la  Kigamboni.

Ujenzi wa Daraja la Mto Malagarasi unaojumuisha ujenzi wa Daraja kubwa lenye urefu wa Meta 200 na Madaraja mengine madogo katika Bonde la Mto Malagarasi  unaendelea vizuri. Hadi mwezi Machi mwaka huu, Mkandarasi amekamilisha ujenzi kwa  Asilimia 85.

katika mwaka 2013/2014 Serikali itajenga Barabara Kuu kwa kiwango cha lami zenye urefu wa Kilometa 495 na kukarabati Barabara zenye urefu wa Kilometa 190 na Madaraja 11.

Serikali pia, itajenga barabara za Mikoa za lami zenye urefu wa Kilometa 54.3 na kukarabati Kilometa 855 kwa kiwango cha changarawe na Madaraja 36. Aidha, matengenezo ya kawaida na matengenezo ya muda maalum ya Barabara Kuu na za Mikoa yataendelea kufanyika katika kipindi kijacho.

Usafiri wa Jiji la Dar es Salaam; msongamano wa magari katika barabara za Jiji la Dar es Salaam ni moja ya changamoto ambayo Serikali inaendelea kuifanyia kazi.

Katika mwaka 2013/2014 Serikali itaendeleza Jitihada za kupunguza msongamano wa magari barabarani kwa   kuendelea kujenga miundombinu zaidi ya barabara mpya za kuingia na kutoka katikati ya Jiji; kuboresha  usafiri wa Treni ya Abiria; kuharakisha utekelezaji wa Mradi wa Mabasi Yaendayo Haraka (DART); na kuimarisha usimamizi wa Sheria za Usalama Barabarani.

Serikali tayari  imeunda Kamati maalum ya wadau wa usafiri Jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuchambua, kuanisha na kushauri mipango na mikakati ya baadaye ya kuboresha huduma hiyo ili iwe endelevu na salama.

Usafiri  wa Reli ya Kati na TAZARA; Serikali itaendelea  kuboresha miundombinu ya reli ya kati Kwa kujenga na kukarabati maeneo mbalimbali ili kuiwezesha kupitika wakati wote.

Katika mwaka 2013/2014 Upembuzi yakinifu wa reli ya kutoka Dar es Salaam hadi Rwanda na Burundi na kutoka Arusha hadi Musoma unatarajiwa kuanza.

Tayari tangu mwezi Machi 2012, Serikali ya Tanzania na Serikali ya Jamhuri ya Watu wa China  zilitia  saini  Itifaki ya 15 ya kuboresha Reli ya TAZARA.

Hatua hizi zikikamilika zitaboresha kwa kiwango kikubwa usafiri wa Reli ya TAZARA.

Bandari; Serikali inachukua hatua za kuongeza uwezo na ufanisi wa bandari zake kwa kutekeleza Mpango Kabambe wa Mamlaka ya Bandari.

kutokana na nafasi ya Nchi yetu kijiografia na ongezeko kubwa la biashara na uingizaji wa mizigo ya hapa Nchini na Nchi jirani ambazo hazina bandari, uwezo wa Bandari ya Dar es Salaam kuhimili ongezeko hilo unapungua.

Pamoja na jitihada zinazoendelea za kupanua miundombinu ya bandari hiyo, Serikali imeona umuhimu wa kuwa na Bandari mpya ya Bagamoyo ili isaidiane na Bandari zilizopo kukabiliana na ongezeko hilo.

Kwa mantiki hiyo mnao mwezi  Machi mwaka huu , Serikali ya Tanzania na China zimetia saini makubaliano ya kujenga Bandari mpya ya Bagamoyo ambayo itakuwa kubwa kuliko zote katika Ukanda wa Nchi za Afrika Mashariki na Kati.

Makubaliano hayo yanajumuisha pia ujenzi wa eneo huru la biashara na miundombinu mingine muhimu ikiwemo reli itakayounganisha Bandari ya Bagamoyo na Reli ya Kati na ya TAZARA pamoja na barabara ya lami kutoka Bagamoyo hadi Mlandizi.

Usafiri wa Anga;  katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea na utekelezaji wa Mradi wa Upanuzi na Uboreshaji wa Viwanja vya Ndege. Kazi zitakazofanyika ni pamoja na Upembuzi Yakinifu na usanifu wa kina wa ukarabati kwa kiwango cha lami wa njia za kuruka na kutua ndege kwa viwanja vya Iringa, Kilwa Masoko, Ziwa Manyara, Musoma, Mtwara, Njombe, Songea, Singida na Tanga.

Ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege kwa kiwango cha lami katika kiwanja cha Ndege cha Tabora umekamilika na kazi za ujenzi zinazoendelea katika kiwanja cha Kigoma zinatarajiwa kumalizika mwaka huu.

Elimu ya Msingi; Serikali ilianza kutekeleza Programu kubwa za kuendeleza elimu Nchini mwaka 2001 kwa lengo la kuongeza idadi ya Wanafunzi wa rika lengwa wanaojiunga na shule na kuboresha elimu.

Utekelezaji wa Awamu ya Kwanza na ya Pili ya Mpango wa Maendeleo ya Elimu ya Msingi (MMEM I & II) umeleta mafanikio makubwa katika kuboresha miundombinu ya elimu, kuandikisha Wanafunzi wa rika lengwa na kupunguza pengo la uandikishaji kati ya Wanafunzi wa Kike na wa Kiume.

Katika mwaka 2013/2014 serikali itaendelea kutekeleza atekeleza Awamu ya Tatu ya Mpango wa Maendeleo ya Elimu ya Msingi (MMEM III) unaolenga kuboresha elimu kwa kuongeza idadi ya Walimu, vitabu vya ziada na kiada na vifaa vya kujifunzia na kufundishia.

Elimu Maalum;  Serikali inaendelea kuweka msukumo  wa  kipekee katika  kutoa  Elimu Maalum  kwa watu wenye  Ulemavu  wakiwemo  wenye  Ulemavu  wa  Ngozi, Uoni Hafifu na Usikivu.

Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea kuboresha utoaji wa Elimu Maalum hususan baada ya kupata takwimu sahihi za walemavu kutokana na Sensa ya Watu  na Makazi ya mwaka 2012.

Elimu ya Juu; Serikali inatekeleza Mpango wa Maendeleo wa Elimu ya Juu kwa kupanua na kuongeza Taasisi za Elimu ya Juu za Serikali na Binafsi.

katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea kuongeza kiasi cha fedha kwa ajili ya Mikopo ya Elimu ya Juu na kuimarisha usimamizi wa  urejeshaji wa mikopo ili wanafunzi wengi zaidi waweze kunufaika.

Vituo vya Utoaji wa Huduma za Afya Nchini; Serikali imeweka jitihada kubwa za kuhakikisha kwamba Vituo vya Utoaji wa Huduma za Afya katika ngazi zote Nchini vinapatiwa dawa muhimu na vifaa vya Teknolojia ya kisasa vya kuchunguza na kutibu magonjwa.

Udhibiti wa Maambukizi ya Malaria na UKIMWI; katika mwaka 2012, Serikali ilifanya Utafiti kuhusu Viashiria vya UKIMWI na Malaria. Taarifa ya matokeo ya utafiti huo inaonesha kuwa kiwango cha Malaria Nchini kwa watoto walio na umri chini ya miaka mitano kimepungua kutoka Asilimia 18 mwaka 2007 hadi Asilimia Tisa mwaka 2012.

Ni dhahiri kupungua kwa kiwango cha Malaria Nchini ni jitihada za kipekee zinazo endelea kufanywa na Serikali ya Awamu ya Nne kwa kushirikiana na Wananchi na Washirika wa Maendeleo kupitia Kampeni mbalimbali za Kudhibiti Malaria.

Kuhusu UKIMWI, Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaanza kutekeleza Mkakati Mpya wa Taifa wa Kudhibiti UKIMWI wa mwaka 2013 hadi 2017 unaolenga kuwa na Sifuri tatu, yaani Kutokuwa na Maambukizi Mapya; Kukomesha Vifo Vitokanavyo na UKIMWI na Kuondoa Kabisa Unyanyapaa na Ubaguzi.

Lengo hilo litatimia iwapo sote tutabadili tabia zinazosababisha maambukizi mapya.

Lishe; tayari Serikali imesha chukua hatua thabiti za kupambana na utapiamlo hususan udumavu unaoathiri watoto wenye umri chini ya miaka mitano.

Serikali imezindua Mkakati wa Kitaifa wa Lishe wa mwaka 2010/2011 hadi 2014/2015. Mkakati huo umeanza kutekelezwa kwa kuandaliwa Mpango wa Utekelezaji ulioainisha gharama na majukumu ya kila mdau katika kupunguza Utapiamlo Nchini.

Vilevile, Serikali inaendelea na zoezi la kuhuisha Sera ya Usalama wa Chakula na Lishe ya mwaka 1992 ili iendane na Mkakati wa Taifa wa Lishe wa mwaka 2010/2011  hadi 2014/2015.

Huduma ya Maji Vijijini; Serikali inatambua kuwa upatikanaji wa maji ya uhakika na ya kutosha kwa wananchi Vijijini bado ni changamoto inayohitaji nguvu zaidi na mbinu mpya kwa kuzingatia ongezeko kubwa la watu pamoja na mabadiliko ya Tabianchi.

Katika kukabiliana na changamoto hizo, Serikali imetenga na kupima maeneo ya vyanzo vya maji na kuyawekea mipaka ili kuzuia uchafuzi na uharibifu wa vyanzo hivyo.  Aidha, Vituo mbalimbali vya kuchotea maji vimeainishwa katika Halmashauri 122 na kuwekwa kwenye ramani ili vifahamike.

Katika mwaka 2013/2014, Serikali itaendelea kukarabati na kujenga miradi ya maji Mijini na Vijijini pamoja na kujenga mabwawa kwa ajili ya matumizi ya majumbani na mifugo hususan katika maeneo kame.

Vita Dhidi ya Rushwa;  Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na tatizo la rushwa kwa kuelimisha Umma  kuhusu athari za Rushwa, kuziba mianya ya  rushwa  na  kuwasihi  Wananchi  kujiepusha  na vitendo vya rushwa.

Katika mwaka 2013/2014, TAKUKURU itaendelea na uchunguzi wa tuhuma zilizopo na mpya zitakazojitokeza, kuendesha Kesi nyingine zilizopo Mahakamani na zitakazoendelea kufunguliwa kutokana na kukamilika kwa chunguzi mbalimbali.

Dawa za Kulevya; Biashara na matumizi ya Dawa haramu za Kulevya bado ni tatizo Nchini. Hali hii inadhihirishwa na idadi kubwa ya watumiaji walio mitaani na wale wanaojitokeza kupata tiba.

katika mwaka 2013/2014, Serikali itakamilisha Sera ya Taifa ya Udhibiti wa Dawa za Kulevya Nchini na kuandaa Mkakati wake wa Utekelezaji.

Ustawishaji Makao Makuu Dodoma; katika mwaka 2013/2014, itaendelea kuustawisha Mji wa Dodoma kwa kukamilisha ujenzi wa Barabara kwa kiwango cha lami katika maeneo ya Kisasa, Chang'ombe, Kikuyu na Area A.

Vilevile, itaendelea na ujenzi wa Barabara kwa kiwango cha lami, usambazaji wa umeme wa msongo mkubwa pamoja na usambazaji wa mabomba ya maji safi katika eneo la Uwekezaji la Njedengwa.

Pia, itapima Viwanja vipya 4,476 katika maeneo ya Nzuguni, Mkonze, Ndachi na maeneo ya Viwanda. Pamoja na kazi hizo, kazi iliyoanza ya kuimarisha utendaji wa Mamlaka ya Ustawishaji Makao Makuu Dodoma itaendelea.

Bajeti ya mwaka 2013/2014; kama nilivyoeleza hapo awali, bajeti ya mwaka 2013/14 imelenga kutekeleza Mpango wa Kwanza wa Maendeleo wa miaka mitano; Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya mwaka 2010; Awamu ya Pili ya Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini (MKUKUTA II); Malengo ya Maendeleo ya Milenia 2015; na kuanza kutekeleza maeneo ya vipaumbele yaliyoainishwa katika Labs. Madhumuni ya mipango na mikakati hii ni kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025.

Mwezi Juni mwaka huu, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha makadirio ya bajeti ya mwaka 2013/2014 ambapo utekelezaji wake umeanza tayari tangu tarehe 1 Julai mwaka huu, hivyo ni jukumu la kila mtanzania kutimiza wajibu wake ili kuhakikisha mwelekeo wa kazi za Serikali katika kipindi cha 2013/2014 zinatekelezwa kikamilifu.

MWISHO

Vikundi vya Kuweka na kukopa ni Daraja la kumkomboa Mwananchi Kiuchumi

Vinatoa mikopo kwa masharti nafuu

“Ni wazi kwamba Serikali inalitambua tatizo kubwa la umasikini hasa umasikini wa kipato kwa wananchi wake mijini na vijijini ambao unasababisha wananchi kuishi katika hali duni. Ukosefu wa mitaji kwa ajili ya kuendesha shughuli za kiuchumi za wananchi ni moja ya zababu zinazochangia katika umasikini wa wananchi.” alisema Nagu

Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu mwenye dhamana ya Uwezeshaji na Uwekezaji Dk. Mary Nagu anabainisha kuwa moja ya vyanzo vikubwa vya mitaji kwa ajili ya kuwekeza katika sekta mbalimbali ni benki za biashara. Hata hivyo benki hizo zimekuwa na masharti magumu ya kutoa mikopo ambayo wananchi walio wengi hawawezi kuyatimiza na kupata mikopo.

“Masharti hayo ni pamoja na riba kubwa katika muda mfupi na dhamana kwa kutumia mali isiyohamishika kama vile hati ya shamba na kiwanja, ambazo wananchi walio wengi hawana, hawana si kwasababu nyingine bali umasikini unaowakabili” anasisitiza Nagu.

Hapa ndo tunajiuliza ni jinsi gani wananchi wenye kipato cha chini wanaweza kujikomboa kiuchumi kwa kupata mitaji kwa  mikopo  yenye masharti nafuu na hatimaye kuongeza kipato,  kupata ajira na kupunguza umasikini.

Katika kukabiliana na tatizo hili Serikali imebuni Sera ya Taifa ya Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi ya Mwaka 2004, ikiwa inalenga kuhakikisha kwamba wananchi wanapata fursa za kushiriki katika Shughuli za kiuchumi katika sekta mbalimbali.

Jukumu la Utekelezaji wa Sera hii ni la wote kwa maana ya Serikali na taasisi zake, Sekta binafsi na wananchi wote kwa ujumla.

“Moja ya mahitaji ya Sera hiyo ni kuhamasisha uanzishwaji wa ushirika wa kuweka na kukopa, zikiwemo SACCOS, VICOBA na aina nyingine za ushirika ili wananchi wengi zaidi wajiunge na kuweza kuongeza uwezo wao wa kimtaji ” anaeleza Nagu.

Hapa Dk.Nagu anafafanua kuwa vikundi vya kuweka na kukopa ndio daraja la kuwakomboa watanzania kiuchumi kutokana na mabenki kusita au kushindwa kutoa mikopo yenye riba na masharti nafuu kwa wananchi wenye kipato cha chini.

Anasema vikundi hivyo ni njia endelevu katika kukusanya akiba na kuchochea upatikanaji wa mikopo kwa ajili ya kuendeleza juhudi za ujasiriamali za kupambana na  umasikini .

Akitoa mfano wa Jumuiya ya Kukuza Uchumi Ilala (JUKUILA) kama vikundi vinavyotekeleza mpango wa kuweka na kukopesha wanakikundi ambapo sifa za mkopeshwaji ni kuwa mwananchama wa vikundi vya JUKUILA na rekodi safi za uwekaji akiba na ukopaji.

Jambo la kutambua ni kuwa mwamko wa wananchi wa kujiumga na Ushirika wa  Vikundi vya kuweka na kukopa kuwa ni mkobozi wao kiuchumi umekuwa mkubwa, baada ya kugundua kuwa  ndiyo njia bora ya kupata mikopo  yenye masharti nafuu, kuongeza kipato,  ajira na kupunguza umasikini.

Matokeo ya uhamasishaji wa uanzishwaji wa vyama vya ushirika vya kuweka na kukopa (SACCOS) na VICOBA yanaonesha kuongezeka kwa vyama hivyo mara tatu kutoka 1,875 mwaka 2005 hadi 5,344  mwaka 2010, na kuongezeka kwa idadi ya wanachama wa vyama hivyo kutoka 1,360,850 hadi 2,100,000.

Aidha  matokeo hayo yanabainisha kuwa Akiba na amana za wananchama zimeongezeka zaidi ya mara tano , kutoka shilingi bilioni 31.4 mwaka 2005, hadi shilingi 174.6 mwaka2010.

Kutokana na fedha  wanazokopeshana  wanavikundi hutumia fedha hizo kwa ajili ya uzalishaji mali na huduma mbalimbali ikiwemo Utengenezaji wa sabuni, mishumaa, dawa za choo, majiko na viatu. Ufugaji wa kuku wa kisasa wa mayai na nyama. Hivi vyote vimekuza kipato na ajira na hivyo kupunguza unyonge na umasikini.

Nagu anafafanua  kuwa pamoja na kuwa wananchi walio wengi katika vikundi hivyo kuwa na kipato cha chini  na hivyo kushindwa kuchangia kiwango kikubwa cha hisa kwenye kikundi lakini hawana budi ikiwezekana kuongeza thamani ya hisa hizo ili mfuko uwe mkubwa zaidi.

“Ili uweze kupata mtaji mkubwa wa kuwekeza kwenye shughuli inayolipa zaidi na kukuwezesha kuwa na maisha bora inategemea sana kiwango cha akiba ulichochangia katika mfuko wa kikundi” alisema Nagu.

Anasema Uchumi wetu unategemea sana upatikanaji wa mitaji kutokana na uwezo wa kuweka akiba kupitia vikundi , mtu mmoja mmoja na taasisi katika mfumo wetu wa kibenki, ambapo kutokana na akiba hizo benki na taasisi za fedha zinzpata uwezo mkubwa zaidi wananchi kuwekeza katika miradi yao.

Nagu anasisitiza kuwa Serikali itaendelea kuhamasisha umuhimu wa kujiunga katika vikundi vya ujasiriamali ili kuwezesha kukua kwa kiwango cha akiba kwa ajili ukopeshaji wa shughuli mbalimbali za kiuchumi.

MWISHO

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 3
Our website is...
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday120
mod_vvisit_counterThis week496
mod_vvisit_counterLast week810
mod_vvisit_counterThis month2993
mod_vvisit_counterLast month3838
mod_vvisit_counterAll days521623
Copyrights ©2013, The United Republic of Tanzania, Prime Minister's office All Rights Reserved